Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Identifiera patienter i behov av koordinering

Gå igenom sjukskrivningslistan regelbundet. Identifiera patienter med risk för långtidssjukskrivning exempelvis psykisk ohälsa, långvarig och/eller ospecifk smärta, komplexa fall, tidigare sjukskrivningshistoria, motivation, livssituation.


Klicka på bilden för att göra den större


 

 

Uppdaterad: 2017-07-05
Susanne Leander, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik