Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan

Sjukskrivning är en del av vård och behandling, som används när det finns ett medicinskt behov. Målet är i första hand att återfå/bibehålla arbetsförmåga i sitt arbete eller som arbetsökande.

Erfarenheter av praktiskt arbete och forskning visar att ju längre tid den sjukskrivna är borta från arbetet/arbetsökande på grund av sjukdom, desto svårare är det att komma tillbaka på grund av sjukskrivningens "bieffekter" exempelvis dåligt självförtroende, depression, social isolering, risk för att tappa kontakten med arbetslivet. Därför är det viktigt med en plan och vid behov initiera insatser med andra berörda aktörer tidigt.

Exempel på vad en sjukskrivnings- och rehabiliterings plan kan innehålla:

 • Yrke och arbetsuppgifter (inkl. tjänstgöringsgrad)
 • Arbetsmiljö (ex fysiskt/psykiskt)
 • Sjukskrivning (ex planering/nedtrappning)
 • Målsättning
 • Planerad behandling och åtgärder
 • Samverkan med arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedling eller socialtjänst.
 • Planerad uppföljning

Exempel på initial sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan (pdf, nytt fönster)

En sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan förtydligar:

 • För patienten i dennas journal via nätet
 • Vid läkarbyte för en sjukskriven patient – filtrera på sökordet sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan i Cosmic.
 • För sjuksköterskor i telefonrådgivningen och rehabkoordinatorn när patienten ringer och frågar vad som är tänkt/planerat. Om sjukskrivnings- och rehabiliteringsplanen är beskriven i journal behöver läkaren inte tillfrågas.
 • För att styra tidbokningen för besöket exempelvis mer tid om planen beskriver både interna och externa insatser.

Uppföljning

Målet är att en dokumenterad sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan ska finnas i 70% av alla sjukfall över 28 dagar.

Sökordet kan användas av både läkare och annan personal. Ett fast värde i sökordet måste väljas för att planen ska registreras i Diver.

För vårdcentraler sker en mätning via uppföljning i Diver i slutet av oktober 2017. Medel betalas ut efter nyckeltal.  

 

Uppdaterad: 2016-12-20
Susanne Leander, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik