Region Jnkpings ln Digidel för bibliotekspersonal
http://plus.rjl.se/digidel

6. Gå vidare

Inför den gemensamma träffen

Målen med kursen om digitala medier är att fler ska:

 • kunna använda bibliotekets digitala medier, till exempel e-böcker och e-tidskrifter.
 • kunna arbeta för att göra de digitala medierna tillgängliga för användarna, till exempel genom att berätta hur man gör.

Kanske kunde du redan detta sedan innan, kanske tycker du fortfarande att det är svårt. För att vi ska kunna göra kursen bättre vill vi gärna att du berättar vad du tycker i en enkät:

Gör vår individuella enkät (nytt fönster)

Enkäten är anonym. Varken regionbiblioteket eller din arbetsgivare vet att det är just du som svarat.
Resultaten används för att utveckla kursen och utvärdera om den är till hjälp för att nå målen. Gör enkäten ensam även om du arbetat tillsammans med någon under övriga förberedande uppgifter.

På den gemensamma träffen

Diskutera tillsammans

Nedan följer några diskussionsfrågor. Använd dem som utgångspunkt för er diskussion, men skriv också ned vad ni kommer fram till. På så vis kan ni ta upp frågorna igen senare och jämföra med vad ni svarat nu.

På webbplatsen Låna dig rik finns en målgruppsbeskrivning för folkbibliotek bestående av sex olika personbeskrivningar. Börja med att läsa beskrivningarna tillsammans och ha dem sedan synliga under diskussionen.

Låna dig rik – Målgrupper (nytt fönster)

 1. Tänk på kursens olika delar.
  - Vad har ni i ert digitala bestånd som ni skulle vilja tipsa…
  Sigrid om?
  Ahmed om?
  Nadja om?
  Maja om?
  Erik om?
  Mona om?
  - Hur tipsar ni respektive ”person” om det?
 2. Folkbiblioteken ska ”verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”.
  - Hur vill ni arbeta för att hjälpa Erik och Mona att få kunskap om hur de kan använda era digitala medier?
 3. Hur kommer ni det närmsta året att arbeta för att inspirera användaren när det kommer till digitala medier…
  …i det digitala biblioteksrummet?
  …i det fysiska biblioteksrummet?
  …i samtalen med användare?
 4. Hur kommer ni att arbeta för att inspirera användaren när det kommer till digitala medier på lång sikt
  …i det digitala biblioteksrummet?
  …i det fysiska biblioteksrummet?
  …i samtalen med användare?
 5. Hur kommer ni göra framöver för att själva komma ihåg hur det fungerar att låna digitala medier?

Och, en fråga till hjälp för oss att utvärdera kursen.

 1. I vilken grad upplever ni att ni i gruppen fört samtal kring de digitala mediernas kvalitet, hantering eller förmedling under kursen som helhet?
  Alternativ: I låg grad, i ganska låg grad, i varken låg eller hög grad, i ganska hög grad, i hög grad eller "kan inte enas".

Avslutningsvis - svara på vår gemensamma enkät och hjälp oss bli bättre

Vi hoppas att kursen gett er många nya tankar och bättre koll på ert digitala bestånd! Innan ni är helt klara med kursen är vi tacksamma om ni också besvarar en gemensam enkät. Utse någon som besvarar den åt gruppen som helhet, eller gör det tillsammans. I enkäten får ni gärna dela de svar ni kom fram till under diskussionen. Det är också lite frågor bland annat kring hur många som gått kursen.

Enkätsvaren används av regionbiblioteket för att utvärdera i vilken mån kursen nått sina mål, men också för att vi ska kunna stötta er i ert arbete. Den gemensamma enkäten är inte anonym.

Gör vår gemensamma enkät (nytt fönster)

 

Kontakt

Har du frågor eller vill ha hjälp att gå vidare, kontakta Christina Alloh,

Uppdaterad: 2016-04-27
Maria Levein Idebrant, Regionbibliotek Region Jönköpings län