Region Jnkpings ln Nationellt kvalitesregister för Elevhälsans medicinska insats, EMQ
plus.rjl.se/emq

Kille med blå lugg sitter på marken, foto: Smålandbilder.se

Användarmanual

En användarmanual publiceras när kvalitetsregistret är i drift.

 

Kontakt

Marina Lundquist
registerhållare
marina.lundquist@oru.se

Ylva Fredholm Ståhl
ordförande
ylva.stahl@ju.se

Uppdaterad: 2016-03-29
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion