Region Jnkpings ln Nationellt kvalitesregister för Elevhälsans medicinska insats, EMQ
plus.rjl.se/emq

Tre ungdomar med en kamera, foto: Smålandsbilder.se

Kontakt och styrgrupp

Marina Lundquist
Registerhållare
Fil.mag., Örebro universitet
Specialistsjuksköterska

Ylva Fredholm Ståhl
Ordförande,
PhD, Futurum, Jönköping
Specialistsjuksköterska

Christina Stenhammar
PhD, Uppsala kommun
Specialistsjuksköterska
Riksföreningen för skolsköterskor

Mats Swensson
Specialistläkare
Svenska skolläkarföreningen

Lars Cernerud
Docent, Västerås kommun
Specialistläkare
Svenska skolläkarföreningen

Emil Gustavsson
Ordförande
Sveriges Elevkårer

 

 

 

Kontakt

Marina Lundquist
registerhållare
marina.lundquist@oru.se

Ylva Fredholm Ståhl
ordförande
ylva.stahl@ju.se

Uppdaterad: 2016-03-29
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion