Region Jnkpings ln Nationellt kvalitesregister för Elevhälsans medicinska insats, EMQ
plus.rjl.se/emq

Två killar läser bok, foto: Smålandsbilder.se

Forskning och utveckling

Du som önskar ta del av data i Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats, EMQ tidigare skolhälsovården för forsknings- eller utveckling är välkommen att ta kontakt med registerhållare se uppgifter under ”kontakt”.

 

 

 

Kontakt

Marina Lundquist
registerhållare
marina.lundquist@oru.se

Ylva Fredholm Ståhl
ordförande
ylva.stahl@ju.se

Länkar

Uppdaterad: 2016-03-29
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion