Region Jnkpings ln Nationellt kvalitesregister för Elevhälsans medicinska insats, EMQ
plus.rjl.se/emq

Flicka med smultron på tråd, foto: Smålandsbilder.se

Elev/vårdnadshavare

Enligt skollagen ska elevhälsans medicinska insatser, tidigare kallad skolhälsovården erbjuda hälsofrämjande och förebyggande insatser till elever under skoltiden. För att ständigt förbättra arbetet med elevers hälsa finns ett Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats, EMQ. Kring varje kvalitetsregister finns vårdgivare, professionen (skolsköterskor/skolläkare) och elevföreträdare som tillsammans ansvarar för att utveckla registret.

Eleverna och/eller vårdnadshavarna är aktiva medskapare till Nationellt kvalitetsregister för elevhälsan medicinska insats, EMQ. Viktigt är att du som elev och/eller tillsammans med vårdnadshavarna via en nationell, standardiserad och digital hälsoenkät får berätta hur du mår och hur din hälsa påverkar eller inte påverkar att nå målen i skolan utifrån ”Patientrapporterad hälsa” (Patient Reported Outcome Measures, PROM).

Frågor som handlar om ”Patientrapporterad hälsa” är exempelvis hur du själv upplever att det fungerar inom områden som sömn, huvudvärk, magont, allmänt mående, ledsen/nedstämd, frukost, fysisk aktivitet, trivsel i skolan och någon att prata med. Med hjälp av en dator, Iphone eller Ipad besvarar du frågor om din hälsa. I samband med hälsosamtalet hos skolsköterskans följer du/och eller vårdnadshavarna upp hälsoenkäten vilken också kan följas över tid.

Elevens information från hälsoundersökningar och hälsosamtal är viktiga för att tillsammans med data från screeningar ge kunskap om din och/eller elevers hälsa/ohälsa. Från elevens journal överförs följande uppgifter till kvalitetsregistret gällande hälsoundersökningen (längd, vikt, syn, rygg och vaccinationer). Från hälsosamtalet (Patientrapporterad hälsa) överförs information från en nationell, standardiserad och digital hälsoenkät med olika hälsoområden till kvalitesregistret.

Informationen bidrar till att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården, följa och se förändringar av din/elevers hälsa över tid och möjliggöra en jämn standard av tjänster och vård i Sverige vilket möjliggör en likvärdig elevhälsa. Data från kvalitetsregistret analyseras och sammanställs på gruppnivå utan att någon enskild elev kan identifieras. Data från kvalitesregistret används också för lokalt förbättringsarbete och verksamhetsuppföljning samt till forskning. Med cirka 1,4 miljoner elever i Sverige och 100 000 elever per årskurs är det en unik källa till kunskap och utveckling.

Informationsbrev EMQ elev/vårdnadshavare

 

Kontakt

Marina Lundquist
registerhållare

Ylva Fredholm Ståhl
ordförande

Uppdaterad: 2016-04-06
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion