Region Jnkpings ln Nationellt kvalitesregister för Elevhälsans medicinska insats, EMQ
plus.rjl.se/emq

Två barn knappar på mobiler, foto: Smålandsbilder.se

EMQ-verksamheten

Dataöverföring

Text kommer

Personuppgiftsansvar

Text kommer

Informationsbrev EMQ elev/vårdnadshavare

text kommer

Informationsbrev EMQ elev/vårdnadshavare

 

Kontakt

Marina Lundquist
registerhållare

Ylva Fredholm Ståhl
ordförande

Uppdaterad: 2016-04-06
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion