Region Jnkpings ln Nationellt kvalitesregister för Elevhälsans medicinska insats, EMQ
plus.rjl.se/emq

Pojke på åker, foto: Smålandsbilder.se

Kalendarium

2016

Möte styrgruppen

Möte styrgruppen

Möte styrgruppen/referensgruppen

 

Kontakt

Marina Lundquist
registerhållare
marina.lundquist@oru.se

Ylva Fredholm Ståhl
ordförande
ylva.stahl@ju.se

Uppdaterad: 2016-03-29
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion