Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Nationell patientöversikt (NPÖ) i sydöstra sjukvårdsregionen

Nationell patientöversikt (NPÖ) är ett verktyg som gör det möjligt att för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. 

Gemensam information sydöstra sjukvårdsregionen

Nedanstående information är gemensam för Region Jönköpings län, Region Östergötland och Landstinget i Kalmar:

 

Kontakt

Region Jönköpings län:
Kerstin Adolfsson

010-2424024

Landstinget i Kalmar län:
Anna Sandell

0480-81159

Region Östergötland:
Patientjournalen – funktion översiktsstöd

Uppdaterad: 2018-02-06
Kerstin Adolfsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion