Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Frejametodiken - en hälsofrämjande metodik

Frejametodiken är präglad av lustfylld konst i en tillåtande atmosfär, för att stärka identitet och påverka livskvalitet. Målgruppen är unga vuxna med diagnoser inom autismspektrat

Det finns idag ett torftigt utbud gällande hälsofrämjande aktiviteter för denna målgrupp. Under 10-års tid har en metodik utvecklats inom Freja musikteater i Jönköping som tar vara på ungdomarnas resurser och låter dem växa och utvecklas.

Vi vet att det finns fler ungdomar som vill ingå och utvecklas i en Frejagrupp men på grund av för få konstnärliga ledare har man inte kunnat ta emot alla.  

Utbildning i Frejametodiken

Eftersom det finns behov av fler konstnärliga ledare öppnar vi upp möjligheten att utbilda fler i Frejametodiken. Utbildningen är kostnadsfri men förutsätter att du får möjlighet i din ordinarie tjänst att upplåta cirka 10% till denna verksamhet efter avslutad utbildning.

Utbildare och handledare är Peter Ivan Ericsson, konstnärlig ledare för Freja musikteater i Jönköping. Peter är regissör, dramatiker och pedagog. Uppdragsgivare är Folkhälsosektionen, Region Jönköpings län. Om du är intresserad av att gå utbildning i Frejametodiken eller veta mer, kontakta Paula Bergman; .

Bakgrund för utbildning av konstnärliga ledare i Frejametodiken (pdf, nytt fönster)

Freja Musikteater

Freja Musikteater är en ensemble bestående av 14 unga vuxna med diagnoser inom autismspektrat. Verksamheten har funnits i mer än 10 år. Mer information om ensembeln finns på Smålands Musik och Teaters hemsida.

Freja, Smot (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2016-05-04
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion