Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

 

Att prioritera på individnivå

- beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning

 

Uppföljning för metodstödjare

Ny uppföljningsdag för metodstödjare kommer att genomföras
14 september. Vi återkommer om program.  

 

Kurs för nya metodstödjare

Tvådagarskursen den 30 maj och 7 juni 2017 har tyvärr blivit inställd på grund av för få anmälningar.
Nya datum till hösten blir 18 oktober och 1 november. Varmt välkomna att anmäla er här redan nu.
Detta är en tvådagarsutbildning för nya metodstödjare.
Vi rekommenderar att ni är två metodstödjare på varje arbetsplats.

 

Inspirationshalvdag

Den 12 oktober ordnar Hjälpmedelscentralen en halvdag om beslutstödet för alla förskrivare.  Mari Broqvist från Prioriteringscentrum i Linköping kommer att medverka. Förhoppningsvis kommer det gå att följa evenemanget via länk från Eksjö och Värnamo.

 

Chefsaktivitet

Den 22 september kommer det vara en "Chefsdag" på Hjälpmedelscentralen, där en av programpunkterna handlar om beslutsstödet för prioritering av hjälpmedel. Bland annat vill vi där slå ett slag för storgruppsaktiviteten/insprirationshalvdagen den 12 oktober, så att så många som bara möjligt får ta del av detta. Vi vill öka förståelsen för bakgrunden och försöka få cheferna mer delaktiga i beslutstöden för att ge förskrivarna rätt stöttning.

 

Utbildning för nyanställda på arbetsplatserna

På respektive arbetsplats ansvarar metodstödjarna för utbildning i metoden av nyanställda. Kontakta metodstödjarna.

Ny omgång kalibrering - utvärdering av användningen av beslutsstödet

För att veta att användningen av beslutstödet leder till mer likvärdiga förskrivningar genomförde vi en uppföljning under sommaren 2016. Del 2 av kalibreringen sker under sommaren 2017.

"Kalibreringen" går till så att alla förskrivare som fått utbildning ska göra en eller flera bedömningar av utskickade fall. De genomförda bedömningarna skickas in till HMC som sammanställer resultatet.

Syftet är att se hur

  • stor spridning det finns i bedömning av svårighetsgrad
  • stor spridning det finns i bedömning av prioriteringsgrad
  • metoden efterlevs

Vi följer också upp

  • om det finns olikheter i bedömning mellan de olika arbetsplatserna i länet.
  • om det finns olikheter i bedömning mellan olika yrkesgrupper.

"Kalibreringen" återupprepas under våren 2017 för att se om vi uppnår större likhet när förskrivarna fått mer vana i att använda instrumentet.

Resultatet av "kalibreringen" beräknas vara klar i mitten av september 2017.

Vi har stöd av Qulturum i Region Jönköpings län och Prioriteringscentrum i Linköping vid genomförande av uppföljningen.

Kontakt HMC

Metodstödjare

Kontaktuppgifter metodstödjare.pdf

 

Blanketter

Övriga dokument

Uppdaterad: 2017-10-17
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service