Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Fall

Ett fall är en händelse då en person oavsiktligt hamnat på golvet eller marken, oavsett om skada inträffar eller inte. Som fall räknas även när en person rullar ur sängen eller glider ner på golvet från en stol.

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar sig och konsekvenserna är ofta allvarliga. De flesta fallolyckorna sker i personens bostad på plant underlag (SKL).

2014 vårdades 48 000 personer över 65 år på sjukhus till följd av en fallolycka och ca 20 000 personer drabbades av höft och bäckenfrakturer. 890 personer avled till följd av fallet, där 11 fall var från rullstol, 15 fall från säng och 7 fall från stol.
(Socialstyrelsens statistikdatabas).

Lär mer i Senior alerts Kunskapsbank

 

Referenser och regelverk

 

Vårdhandboken

Sveriges kommuner och landsting, SKL

Socialstyrelsen

1177.se

 

Referenser: Sveriges kommuner och landsting (SKL)

                    Socialstyrelsens statstikdatabas.

 

Uppdaterad: 2017-07-26
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion