Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Goda exempel med region/landsting- och kommunperspektiv

 

Töreboda kommun

Arbette med Senior alert ur ett kommunperspektiv.

Om  arbetet med Senior alert i Töreboda (pdf) 

Implementering av blåsdysfunktion i Töreboda kommun - ett bildspel med bra tips (ppt) att använda när din enhet ska införa ny rutin att riskbedöma blåsdysfunktion.  Kontakt: Agneta Bakir, kvalitetsstödjare för Töreboda kommun,

 

Andel viktminskningar bäst i Sverige

I Region Örebro län har hälso- och sjukvården och kommunerna lyckats väldigt bra med att få till hela den vårdpreventiva processen i Senior alert och detta har lett till betydande förbättringar för de äldre.

Läs mer om Örebro!

 

Kommuner med bra resultat i PPM-mätningen om trycksår

Två kommuner som fått mycket goda resulat i PPM-mätning av trycksår våren 2015 är Ekerö kommun, Stockholm och Gotlands kommun. Läs mer om hur de arbetar!

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2016-05-31
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion