Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Svenska HALT 2017

Vecka 46-47 2017 (13–26 november med efterregistrering till och med 8 december) genomförs den tredje punktprevalensmätningen av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom kommunala verksamheter i Sverige via Senior alert. HALT-modulen öppnas automatiskt för alla enheter med enhetstyp Allmän vård och omsorg, demens, korttids, psykiatri eller LSS. Alla enheter är varmt välkomna att delta i Svenska HALT.

Resultaten kan följas i gamla registret. Man hittar HALT rapporterna under Rapportfliken i Senior alert. För att få tillgång till rapporterna krävs att man är inloggad på en registrerande enhet som deltagit i mätningen.
 

Enhetsrapporter

Enhetsrapport- registrerad enhet inklusive individdata

Redovisar den registrerande enhetens resultat.  Rapporten ger möjlighet till djupare analys på enhetsnivå för att identifiera förbättringsområden.
 

Enhetsrapport- registrerad enhet jämfört mot kommun och riket

Redovisar den registrerande enhetens resultat jämfört mot kommun och riket på enhetstyp och totalt. Jämför enhetens resultat för motsvarande enhetstyper inom kommun på aggregerad nivå och riket. Den ger en bild av hur enheten ligger till i förhållande till andra liknande verksamheter och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.

 

För att byta enhet krävs att man först går tillbaka till Senior alert via Tillbaka till Senior alert, byter enhet som vanligt och sedan åter klickar på HALT under rapporter.

 

Kommunrapporter

Kommunrapport- kommun totalt jämfört mot riket
Redovisar kommunens resultat jämfört mot riket på enhetstyp och totalt. Jämför kommunens resultat för motsvarande enhetstyp aggregerat på riket och riket totalt. Ger en bild av hur kommunen ligger till i förhållande till andra liknande verksamheter och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.
 

Kommunrapport- alla registrerade enheter
Redovisar resultat på enhetsnivå för respektive enhet inom respektive kommun. Jämför enheters resultat inom en kommun för att se hur enheterna ligger i förhållande till varandra och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.

Här ses samtliga enheter i kommunen som deltagit i HALT mätningen.
 

Läs mer om HALT och titta på instruktioner och filmer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Presentationer om Senior alert och Svenska HALT

Poster om Sjukvårdsrelaterade infektioner och antibiotikabehandling i Sverige, Svenska HALT-mätningen 2016. (Av Pär-Daniel Sundvall, Med.dr och distriktsläkare V.Regionen)

Bildspel om UVI hos Äldre (Av Pär-Daniel Sundval, Med.dr och distriktsläkare V.Regionen)

Regionala konferenser

Material från Regional workshop om svenska HALT v. 39 och v. 40 2017 (Folkhälsomyndigheten, nytt fönster)

Material från Regional workshop om svenska HALT v. 39 och 40 2016

Tidigare mätningar

Resultat 2016

Resultat 2015

 

Uppdaterad: 2017-11-28
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion