Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Punktprevalensmätning-trycksår

Punktprevalensmätning av trycksår 22 november 2017 - nu även för landsting/regioner

Senior alert har genomfört punktprevalensmätningar av trycksår och fall sedan 2013 för kommunala verksamheter. Efter vårt plattformsbyte kommer mätningen att genomföras på ett nytt sätt som innebär att inga nya uppgifter behöver fyllas i. Detta görs för att ni inte ska behöva genomföra två mätningar med kort mellanrum då Svenska HALT, dvs mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning pågår vecka 46-47 inom särskilt boende.

Vilka? Alla enhetstyper och resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå.

Hur? Hudbedömning genomförs på alla personer som är inskrivna på enheten den 22 november 2017.

- Säkerställ att ni har rätt trycksårsinformation via enhetsöversikten. Klicka på knappen "Trycksår" för att markera alla personer i listan som har pågående trycksår. Stämmer antal personer samt antal trycksår?

- Via personöversikten kan man uppdatera status till läkt på de personer som inte längre har trycksår och lägg in eventuella trycksår som saknas. Se även över aktuell kategoristatus och uppdatera vid försämringar.

- Fram till och med 10 december finns det möjlighet att efterregistrera riskbedömningar, uppföljningar och trycksårsstatus som var aktuella 22 november 2017.

Protokoll vid hudinspektion och uppdatering av information i Senior alert

Datauttaget görs efter 10 december 2017

Senioralert kommer göra ett datauttag på alla enhetstyper för riskbedömningar, åtgärder och pågående trycksår.Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå på Senior alerts hemsida. Resultatet på enhetsnivå ses i ”Koll på läget”.

Denna mätning genomförs för första gången som ett test och vi har valt att inte inkludera fall då vissa enheter valt att inte registrera fall i Senior alert. Vi ser en ökning av registrerade fall senaste halvåret vilket beror på att fall blivit enklare att registrera i Senior alert. Vill ni själva mäta och följa fall går det bra att registrera den informationen för varje person och följa via rapporterna "Koll på läget" och "Vårdprevention och utfall".


 

 

Resultat

Sammanfattning resultat vecka 40 2016 (PDF, nytt fönster)

Resultat vecka 40 2016 (Excel)

Resultat från tidigare punktprevalensmätningar.

Kontakt

Kicki Malmsten
kristina.malmsten@rjl.se
076-7232004

Anna Trinks
anna.trinks@rjl.se
070-5105034

Uppdaterad: 2017-12-13
Erica Löwhagen, Qulturum, Verksamhetsnära funktion