Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Sex filmer om basal utredning av blåsdysfunktion

1. Bakgrund. Basal utredning enligt Nikola - Agneta Sandberg, uroterapeut, föreläser (3:25 min).

 

2. Anatomi och fysiologi. Agneta Sandberg föreläser (9:15 min).

 

3. Patafysiologi. Agneta Sandberg föreläser (16 min).

 

4. Patientfall "Gun, 87". Anders Engelholm samtalar med Agneta Sandberg (26 min).


5. Patientfall, "Kalle, 85". Anders Engelholm samtalar med Agneta Sandberg (19 min).

Hur filmerna kan användas

6. Hur du kan använda de fem filmerna om blåsdysfunktion
Svarar på frågor som: Varför det är viktigt att göra basal utredning?
Varför i samarbete med Senior alert? 
En kort intervju med Anders Engelholm och Agneta Sandberg (video, 3 min).

 

PrintFriendly Skriv ut utskriftsvänlig version  

Filmproduktion

De sex filmerna om basal utredning är inspelade vid en konferens i Sundsvall september 2014.
Producerade i samverkan av Senior alert, Nikola och Kommunförbundet Västernorrland.
Videoproduktion: Medieladan, Marie Hallén, Sundsvall.

Mer material

Nikola.nu/Vuxenblåsa - en evidensbaserad plats på nätet för personal i vården som möter patienter med blås- och tarmdisfunktion.

Lär dig hitta på Nikolas webbplats (video, nytt fönster )

Aktuella rapporter

SBU-rapport:
Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre
- en systematisk litteraturöversikt, SBU oktober 2013.

Uppdaterad: 2017-02-13
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion