Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Hämta ut data och rapporter från registret

Senior alert-portalen

www.senioralertportalen.se Med data till och med 170210.

En kort introduktionsfilm visar hur du gör.

 

Fler mätresultat

Resultat från andra mätningar som också handlar om vård och omsorg för äldre finns här:

Uppdaterad: 2017-08-08
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion