Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Statistik om webbutbildningen

 

4638 personer

- så många har gått webbutbildningen fram till 4 oktober 2017!

 

Fem i topp-lista för kommuner

efter hur många deltagare per kommun:

1. Båstad 200
2. Göteborg 154
3. Malmö 140
4. Lidköping 118
5. Växjö 106

 

Fem i topp-lista för landsting/regioner

efter hur många deltagare per landsting/region:

1. Region Jönköping 44
2. Stockholm läns landsting 29
3. Region Gävleborg 28
4. Norrbotten läns landsting 25
5. Region Östergötland 23

 

Några röster om webbutbildningen

Från svaren på den enkät vi skickat ut:

”Ökade verkligen intresset att själv arbeta med Senior alert!”

”Utbildningen är pedagogisk och tydlig, följer processen bra."

”Bra att den växlar mellan berättarröst, att läsa själv och bilder”

”Bra nivå så att alla kan förstå vad det handlar om”

”Har rekommenderat kollegor att göra den samt även enhetschef och vårdpersonal på det boende som jag ansvarar för som precis är i startblocket för att komma igång med Senior alert”

”Jag har precis börjat som Senior alert stödjare och vi har använt webbutbildningen i vår arbetsgrupp och tänker jobba vidare med den i personalgrupperna”

 


 

Frågor om statstik

Senior alerts statistiker: 
Dennis Nordvall
dennis.nordvall@rjl.se

 

Hur går det för din kommun?

Se listan för alla kommuner:

Följ utvecklingen i din kommun

(Välj flik Kommun)

 

Hur går det för ditt landsting/region?

Se listan för alla landsting/regioner:

Följ utvecklingen i din region/landsting

(Välj flik Landsting)

 

Uppdaterad: 2017-10-05
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion