Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Ifyllnadsstöd för läkarintyg vid sjukskrivning

Tidigare kallat ICF ifyllnadsstöd för läkarintyg. Ifyllnadsstödet är ett stöd vid ifyllnad av läkarintyg i Cosmic för både primärvård och specialiserad vård. För tillfället finns ifyllnadsstödet för 43 diagnoser/diagnosgrupper (19 stycken primärvård, 13 stycken ortopedi, 6 stycken gynekologi, 4 stycken psykiatrin).  

Region Jönköpings län har under sommaren 2017 uppdaterat alla ifyllnadsstöd från ICF-beskrivningar till "vanliga" beskrivningar av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar.

Instruktion för användning av ifyllnadsstödet i Cosmic

Diagnosruta (ruta 2) - dubbelklicka i fältet för diagnoskod för att enkelt få fram ICD10-terminologin. 

Om ifyllnadsstöd finns för vald diagnos kommer det fram när du dubbelklickar i ruta 4 (funktionsnedsättningar) och i ruta 5 (aktivitetsbegränsningar). Viktigt att välja en gradering för funktionsnedsättningar/aktivitetsbegräsningar. I ifyllnadsstödet finns en gradering enligt ICF, se tabell nedan. Där finns även vanliga ord för gradering angivna.

Dubbelklicka i ruta 9 så kommer det försäkringsmedicinska beslutstödet fram, om sådant finns för vald diagnos.

Textvalen visar vanliga funktionsnedsättningar/ aktivitetsbegränsningar för vald diagnos.

För att läkarintyget ska uppfylla DFA-kedjan måste läkaren komplettera/redigera texten med egna ord så att framförallt aktivitetsbegränsningarna (ruta 5) kopplas ihop med patientens arbete och/eller aktiviteter i det dagliga livet.

Att skriva läkarintyg för sjukskrivning med ifyllnadsstödet - bildspel (pdf, nytt fönster)

 

DFA-kedjan

Den viktigaste informationen för att Försäkringskassan ska kunna bedöma arbetsförmågan utgår från den så kallade DFA-kedjan:

  • Diagnos (ruta 2) - avser vilken sjukdom patienten har.
  • Funktionsnedsättning (ruta 4) - avser vilken funktion som är nedsatt av sjukdomen.
  • Aktivitetsbegränsning (ruta 5) - avser diagnosens och funktionsnedsättningens konsekvenser.

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

DFA-kedjan kräver att omfattningen av funktionsnedsättning och begränsning av förmåga/aktivitet beskrivs dvs. en gradering.

ICF (International Classifikation of Functioning, Diability and Health) använder sig av en gradering med hjälp av en skala. Andra lämpliga ord att använda för att gradera en nedsättning/begränsning visas inom parantes i tabellen nedan och bör väljas utifrån vad som passar i det aktuella fallet.

Breda procenttalsområden har angivits för de fall där det finns tillgång till kalibrerade bedömningsinstrument eller andra standarder för att kvantifiera en funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. När man anger "inget problem" eller "totalt problem" kan dock ett fel på upp till fem procent föreligga. "Måttligt problem" avser ett problem på upp till halva tiden eller halva skalan av total svårighet.

 

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för olika diagnoser

Primärvård/psykiatri

A69.2 Borreliainfektion (hudborrelia, ledborrelia, neuroborrelia)

F20-F29 Psykotiska syndrom

F30-F31 Bipolär sjukdom

F32 Depressiv episod

F33 Recidiverande depression

F40.0 Agorafobi, F40.1 Social fobi 

F41.0 Paniksyndrom, F41.1 Generaliserat ångestsyndrom

F43.0 Akut stressreaktion

F43.1 Posttraumatiskt stressyndrom

F43.2 Anpassningsstörning (livskris, sorgreaktion)

F43.8 Utmattningssyndrom

F45 Somatoformt syndrom

F45.1 Odifferentierat somatoformt syndrom

F84.5 Aspergers syndrom

F90.0B ADHD

G44.2 Huvudvärk av spänningstyp

G51.0 Bells pares

G56.0 Karpaltunnelsyndrom

G56.2, M18, M65.3, M65.4, M70.0, M72.0 Hand- och handledsbesvär

H93.1 Tinnitus, H93.2 Hyperakusi

M48.0, M48.8 Spinal stenos

M50 Cervikal rizopati, cervikalt diskbråck

M51 Diskbråck, M54.4 Lumbago-ischias

M75.0, M75.1, M75.3, M75.4 Skulder- och axelledsbesvär

M77 Epikondylit

M79, R52 Långvarig smärta i rörelseorganen inkl. fibromyalgi

 

Ortopedi

G56.0 Karpaltunnelsyndrom

G56.2, M18, M65.3, M65.4, M70.0, M72.0 Hand- och handledsbesvär

M16.0, M17.0 Höft- och knäartros

M18.0 Artrodes tumme, senplastik

M48.0, M48.8 Spinal stenos

M50 Cervikal rizopati, cervikalt diskbråck

M51 Diskbråck, M54.4 Lumbago ischias

M75.0, M75.1, M75.3, M75.4 Skulder- och axelbesvär

M77 Epikondylit

S12-S14, S22-S24, S32-S34 Frakturer och luxationer i ryggraden

S30, S32, S70, S72, S73, S80, S82, S83, S90, S92, S93 Skador i bäcken höft och nedre extremiteter

S40, S42, S43, S50, S53, S60, S62, S63 Skador på övre extremiteter

S51, S61 Sårskada, senskada, nervskada hand och arm

S52 Radiusfraktur

S83, M23 Korsbandsskada, knädistorsion, meniskbesvär

S86.0, S86.1 Akillesruptur, gastrocnemius-skada

Gynokologi

O13.9, O11.9, O14 Graviditetshypertoni, Preeklampsi som tillstöter till kronisk hypertoni , Preeklampsi

O20.9, O44.1, O46.8 Blödning i graviditet

O21.0, O21.1, O21.2, O21.8, O21.9 Graviditetsillamående, graviditetskräkningar

O26.7 Graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta (inklusive symfyseolys)

O26.9 Tillstånd eller rubbning sammanhängande med graviditeten, ospecificerat

O42, O46, O47 För tidig hinnbristning, blödning före förlossning, förvärkar och hotande förtidsbörd

Onkologi

C50 Bröstcancer

 

 

Kontakt

Ann-Britt Ekvall

Eva-Marie Sundkvist

Uppdaterad: 2017-11-27
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård