Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

M16.0 M17.0 Höft- och knäartros

Socialstyrelsens vägledning vid sjukskrivning vid olika situationer

Konservativ behandling

 • Vid arbeten som inte belastar knä- eller höftleder i någon större omfattning är arbetsförmågan normalt inte nedsatt, oavsett artrosens svårighet.
 • Vid försämringsperioder, lätta eller medelsvåra artrosbesvär och vid arbete som innebär hög belastning (som tunga eller upprepande lyft), kan arbetsförmågan vara helt nedsatt i upp till 3 veckor.
 • Vid svåra artrosbesvär och belastande arbete kan deltidssjukskrivning bli aktuellt i avvaktan på åtgärder.

Efter operation

 • Vid lätta arbeten som inte belastar leden kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 8 veckor.
 • Vid måttligt tunga arbeten i upp till 4 månader.

 

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 9 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättning (ruta 4)

 • Har värk
 • Har nedsatt rörlighet och stabilitet i skadad kroppsdel
 • Nedsatt kraft och svaghet i skadad kroppsdel
 • Får inte belasta fullt, tex full belastning 12 v postoperativt
 • Beskriver sömnstörning, trötthet
 • Har nedsatt fysisk och psykisk energi

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 5)

 • Har nedsatt förmåga att gå och använder kryckor eller annat gånghjälpmedel
 • Har nedsatt förmåga att arbeta på knä, krypa eller klättra
 • Har nedsatt förmåga att bibehålla kroppsställning, sitta, stå, stå framåtböjd
 • Har nedsatt förmåga att ändra kroppställning, t ex ställa sig, sätta sig, böja sig
 • Har nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål eller använda redskap
 • Har nedsatt förmåga att köra bil

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

Ifyllnadsstöd

Reviderat 2017-06-15

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

M16.0 Höftartros, Socialstyrelsen (nytt fönster)

M17.0 Knäartros, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-12-27
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion