Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

S12-S14, S22-S24, S32-S34 Frakturer och luxationer i ryggraden

Rekommendationer vid bedömning av arbetsförmåga

A. Enklare vanligen stabila frakturer karaktäriseras av kraftig smärta med svårigheter att såväl sitta som gå och stå längre stunder. De behandlas vanligen med smärtstillande och fri rörlighet.

 • Arbetsförmågan är i normalfallet nedsatt vid kontorsarbete eller motsvarande i cirka 6 veckor.
 • Vid enklare vanligen stabila frakturer och tyngre arbetsuppgifter behövs vanligen 3 månaders sjukskrivning.

B. Svårare frakturer liksom luxationer är ofta instabila. De behandlas med fast korsett eller operation. Vanlig behandlingstid i korsett är 3 månader.

 • Arbetsförmågan är i normalfallet nedsatt vid kontorsarbete eller motsvarande i sittande ställning i cirka 4 månader, på grund av smärta och korsettbehandling. Tyngre arbete som byggnadsarbete kan i vissa fall bli omöjligt för all framtid.

C. Skador med samtidig nervrot-, cauda equina- eller ryggmärgsskada ger förutom ryggsymtom varierande grad av förlamning av benen. Förlamningar vid ryggmärgsskada löper stor risk att bli bestående.

 • Arbetsförmågan bedöms individuellt utifrån förlamningens omfattning.

Lokala rekommendationer

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 9 i läkarintyget.

 

Funktionsnedsättning, (ruta 4)

Centrala begrepp

 • Smärta i rygg och utstålande smärta i extremiteter
 • Nedsatt känsel i ben/ländrygg
 • Nedsatt rörlighet och stabilitet i rygg och ben
 • Nedsatt kraft och svaghet i skadad kroppsdel
 • Nedsatt balans
 • Nedsatt fysisk och psykisk energi
 • Har en stabiliserande ortos

Centrala begrepp

 • Nedsatt förmåga att ändra kroppställning, t ex ställa sig, sätta sig, böja sig
 • Nedsatt förmåga att bibehålla kroppsställning, sitta, stå, stå framåtböjd
 • Nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål eller använda redskap
 • Nedsatt förmåga att räcka fram, dra och knuffa
 • Nedsatt förmåga att gå och använder kryckor eller annat gånghjälpmedel
 • Har nedsatt förmåga att arbeta på knä, krypa eller klättra
 • Nedsatt förmåga att köra bil

 

Gradering

0

INGET problem

(ingen, avsaknad, obetydlig...)

0-4 %

1

LÄTT problem

(litet, lågt...)

5-24 %

2

MÅTTLIGT problem

(medel, ganska stort...)

25-49 %

3

STORT problem

(gravt, högt, extremt, svårt...)

50-95 %

4

TOTALT problem

(fullständigt...)

96-100%

ICF ifyllnadsstöd

ICF ifyllnadsstöd senast reviderat 2016-06-27

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

S12-S14, S22-S24, S32-S34 Frakturer och luxationer i ryggraden, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-06-15
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård