Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

S83, M23 Korsbandsskada, knädistorsion, meniskbesvär

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer 

Bedömningen av arbetsförmåga vid knäbesvär skall göras i relation till kravet på god gångförmåga, trappgång, klättrande på stegar eller tyngre lyft som belastar knäna. Även arbeten som innebär krypande på knäna påverkas vid skador.

 • I akutskede efter knädistorsionsskada kan arbetsförmågan vara nedsatt i alla former av arbeten i upp till 10 dagar. Efter artroskopisk meniskoperation görs bedömningen i relation till patientens arbetskrav.
 • I yrken som inte belastar knäna är arbetsförmågan som regel opåverkad.
 • I yrken med knäbelastning kan partiell eller i enstaka fall heltidssjukskrivning vara aktuell i upp till 8 veckor.
 • Om patienten även har broskförändringar blir rehabiliteringstiden ofta förlängd. Efter operation av korsbandsskada är arbetsförmågan ofta nedsatt i upp till 4 månader beroende på arbetsbelastning.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 9 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 4)

 • Har nedsatt rörlighet och stabilitet i skadad kroppsdel
 • Har nedsatt kraft och svaghet
 • Har smärta i skadad kroppsdel
 • Får inte belasta fullt, ex full belastning 6 v postoperativt
 • Har en stabiliserande ortos
 • Beskriver sömnstörning, trötthet
 • Har nedsatt fysisk och psykisk energi

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 5)

 • Har nedsatt förmåga att gå och använder kryckor eller annat gånghjälpmedel
 • Har nedsatt förmåga att arbeta på knä, krypa eller klättra
 • Har nedsatt förmåga att ändra kroppställning, t ex ställa sig, sätta sig, böja sig
 • Har nedsatt förmåga att bibehålla kroppsställning, sitta, stå, stå framåtböjd
 • Har nedsatt  förmåga att lyfta och bära föremål eller använda redskap
 • Har begränsad förmåga att köra bil

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

ICF ifyllnadsstöd

ICF ifyllnadsstöd senast reviderat 2017-06-15

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

S83, M23 Korsbandsskada, knädistorsion, meniskbesvär, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-12-27
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion