Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

S30, S32, S70, S72, S73, S82, S83 S90, S92, S93 Skador i bäcken höft och nedre extremiteter

Socialstyrelsens rekommendationer vid bedömning av arbetsförmåga

 • Vid distorsioner, kontusioner och enkla frakturer är arbetsförmågan ofta inte nedsatt någon längre i arbeten som kan utföras mestadels stillasittande, och där transport till arbetet ordnas. Arbetsförmågan är vanligen nedsatt i upp till 3 veckor.
 • Vid arbeten av fysisk karaktär som förutsätter kroppslig rörlighet och belastning av benen kan arbetsförmågan vid kontusioner och distorsioner vara nedsatt i upp till 6 veckor och vid svårare knäskador i upp till 4 månader.
 • Vid många frakturer är arbetsförmågan nedsatt i upp till 4 månader.
 • Vid komplicerade eller multipla frakturer kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 12 månader.

Lokala rekommendationer

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 9 i läkarintyget.

 

Funktionsnedsättning, (ruta 4)

 

 • Smärta i skadad kroppsdel
 • Nedsatt rörlighet och stabilitet i skadad kroppsdel
 • Nedsatt kraft och svaghet i skadad kroppsdel
 • Nedsatt balans
 • Får inte belasta fullt, ex full belastning 6v postoperativt
 • Beskriver sömnstörning, trötthet
 • Nedsatt fysisk och psykisk energi

Aktivitetsbegränsning (ruta 5)

 • Nedsatt förmåga att gå och använder kryckor eller annat gånghjälpmedel.
 • Nedsatt förmåga att ändra kroppställning, t ex ställa sig, sätta sig, böja sig
 • Nedsatt förmåga att ändra kroppställning, t ex ställa sig, sätta sig, böja sig
 • Nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål eller använda redskap
 • Nedsatt förmåga att räcka fram, dra, knuffa
 • Nedsatt förmåga att köra bil

 

 

Gradering

0

INGET problem

(ingen, avsaknad, obetydlig...)

0-4 %

1

LÄTT problem

(litet, lågt...)

5-24 %

2

MÅTTLIGT problem

(medel, ganska stort...)

25-49 %

3

STORT problem

(gravt, högt, extremt, svårt...)

50-95 %

4

TOTALT problem

(fullständigt...)

96-100%

ICF ifyllnadsstöd

ICF ifyllnadsstöd senast reviderat 2017-06-15

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

S30, S32, S70, S72, S73, S82, S83 S90, S92, S93 Skador i bäcken höft och nedre extremiteter, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-06-15
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård