Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

M48.0 Spinal stenos

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd saknas.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 9 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Funktionsnedsättning (ruta 4)

Vanliga funktionsnedsättningar

 • Nedsatt uthållighet och energi

 • Nedsatt känsel i ben, ländrygg

 • Nedsatt balans

 • Smärta i ländrygg

 • Utstålande smärta i ben

 • Nedsatt rörlighet i rygg/nedre extremitetens leder (t ex böj- och sträckförmåga)

 • Nedsatt kraft/svaghet i muskler

 • Belastningsgrad

 • Beskriver sömnstörning, trötthet

Aktivitetsbegränsning (ruta 5)

Vanliga aktivitetsbegränsningar

 • Begränsad uthållighet fysiskt och/eller mentalt

 • Svårt att hantera stress och psykologiska krav

 • Svårt att bibehålla kroppställning (t ex sitta, stå, stå framåtböjd) 

 • Svårt att ändra kroppställning (t ex ställa sig, sätta sig, böja sig)

 • Svårt att gå (t ex använder gånghjälpmedel) 

 • Svårt att lyfta och bära

 • Svårt att räcka fram, dra, knuffa

 • Begränsad förmåga att köra bil

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2017-05-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd saknas.

 

Uppdaterad: 2017-05-11
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård