Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Samverkan - förutsättningar och framgångsfaktorer

Förutsättningar för samverkan – vad säger forskningen?

 • Styrning: struktur för ledningssamverkan på alla nivåer
 • Verktyg: riktlinjer, handlingsplaner, samverkanskompetens, uppföljning
 • Samsyn: Mötesplatser mellan professioner, gemensam kompetensutveckling för att utveckla tillitsfulla relationer och ett gemensamt förhållningssätt

Framgångsfaktorer för samverkan 

 • Uttalat mål för samverkan 
 • Ett upplevt behov av samverkan 
 • Tydlighet kring målgruppen 
 • Tydlighet runt vilka problem man vill angrip
 • Rimliga resurser 
 • Kunskap om varandras verksamheter 
 • Tydliga roller och förväntningar på varandra
 • Legitimitet för samverkan 
 • Tydliga samverkansrutiner 
 • Samarbete på operativ nivå utvecklas där det skapar värde

 

 

 

 

Uppdaterad: 2016-05-19
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion