Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Lärandeseminarier

Genomförande

Pilotomgångar med 9 förskolor i länet genomförs med start under våren 2017. Förskolor bildar team med olika professioner som medverkar under hela arbetsprocessen. En öppenhet i att välja samverkan med andra aktörer utanför förskolan ska förekomma t.ex. teknisk förvaltning, föreningarslivet (Friluftsfrämjandet etc). Utgångspunkten är personal som i grunden kan göra det praktiska förändringsarbetet på skolgården som ska delta i teamarbetet. Förskolornas deltagande innebär dels närvarande på fysiska länsträffar och dels eget arbete på hemmaplan. En första träff på respektive förskola kommer äga rum under februari 2017. Lärandeseminarier i Jönköping, pågår från mars 2017 och avslutas med spridningsseminarie 2018.

Lärandeseminarie 1

Datum: 8 mars
Tid: Kl. 09:00-15:30
Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum. Hermansvägen 5 Jönköping, Jönköping

Lärandeseminarie 2

Datum: 3 maj
Tid: Kl. 09:00-15:30
Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum. Hermansvägen 5 Jönköping, Jönköping

Mer information och anmälan (nytt fönster)

Lärandeseminarie 3

Datum: 30 augusti
Tid: Kl. 09:00-15:30
Plats: Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Gjuterigatan 5, Hus H, sal He303. Jönköping

Mer information och anmälan (nytt fönster)

Lärandesemniarie 4

Datum: 11 oktober
Tid: Kl. 09:00-15:30
Plats: Qulturum, Hus B4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Mer information och anmälan (nytt fönster)

Spridningsseminarie 2018

Uppdaterad: 2017-09-21
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion