Region Jnkpings ln Flisa 2017
plus.rjl.seflisa2017

 

19 september

   
  Lokal      

 

Hammarskjöldsalen

Rydbergsalen

Konferensrum 11

Konferensrum 10

08.30-09.30

Mässan öppen Registrering

Fika

 

 

 

   
09.30-10.00

Invigning

Mats Bojestig &

Göran Henriks

     
10.00-10.15 Prehospitala priset      
10.20-12.00

Christoffer Lindhe

"Mot alla odds"

Moderator: Daniel Lilja

12.00-13.15 Lunch/mässbesök Lunch/mässbesök Lunch/mässbesök Lunch/mässbesök
13.15-14.00

Patrik Lindgren & Björn Petterson
Stockholms Ambulanshelikopter statistikmätning

Moderator: Daniel Lilja

Thomas Blomberg, Annica Åström Victoren, Poul Kongstad, Anders Andersen
SLAS. behandlingsriktlinjer
 

Debattör: Peter Jonasson, Annika Metander

Moderator: Thomas Blomberg

 

Rebecca Popeneo

"Att möta någon som inte delar min världsbild"

INSTÄLLT

 

Workshops AED Nordic

Freek Gubbels

Workshop AED Nordic

 

 
 
14.00-14.45

Workshops Ortivus

Med Ortivus in i framtiden

Informations utbyte inom akutvården

Journal integration

Utökad diagnostik

 
14.45-15.30

Fika/mässbesök

Postersession Mässan

 

Fika/mässbesök

Postersession Mässan

Fika/mässbesök

Postersession Mässan

 

Fika/mässbesök

Postersession Mässan

 

 
 
15.30-16.15

Jeanette Ohlsson Carlborg
Kulturmöten i vården

Moderator: Annika Victoren Åström

 

 

Jörgen Lundälv 
Risker och krav på körkompetens hos den som kör utryckningsfordon.

Moderator: Rikard Joneman

Evert Enblom
Rakel i dag och i framtiden - vad innebär det för akutsjukvården?

Moderator: Fredrik Hegg

Anna Ardevi & Anni Juhlin

Antagonistisk händelse / terrorkort

Moderator: Anita Danielsson

 
 
16.25-17.10

Tommy Snögren & Andreas Ullgren

Bedömningsbil med särskilt uppdrag

Moderator: Rikard Joneman

Mikael Abbemo & Lars Berzell
Hur klarade rakelnätet händelsen på Drottninggatan i Stockholm 7 April 2017

Moderator: Fredrik Hegg

Per Andersson

Larmcentral i egen regi

Moderator: Mats Kraft

 

17.00-

20.00

Mingelmiddag i mässan

     
20.00 Mässan stänger      

 

17:00 - 20:00 Mingelmiddag i mässan

17:00 - 23:00 Puben öppen. Mattias Linder och Anders Axelsson underhåller

 

20 september

   
  Lokal      

 

Hammarskjöldsalen

Rydbergsalen

Konferensrum 11

Konferensrum 10

08.30-09.15

Thomas Johansson
112-utredningen

Moderator: Daniel Lilja

Annelie Strömsöe
"Hur många liv räddar vi?"( HLR-registeret)

Moderator: Annika Victoren Åström

Magnus Hagiwara,

Hans Thörnkvist

Avancerad prehospital simulering

Moderator: Rikard Joneman

Anna Ask
Önskeambulansen

Moderator: Helena Östblom

 
 
09.30-10.00 Fika/mässbesök Fika/mässbesök Fika/mässbesök Fika/mässbesök
 
10.00-11.00

Robin Hoffman/Johan Herltiz

Detox-Studien

Moderator: Fredrik Hegg

Fredrik Linder
Nya Traumalarmskriterierna

Moderator:Annika Victoren Åström

 

Oscar Henning, Joakim Lundin & Anita Mohall
Enhetligt triagesystem vid allvarlig händelse

Moderator: Rikard Lundin

Katarina Bohm
ÅSA lll -studien

Moderator: Marcus Granath

 

 

 

 

 
 
 
11.10-12.00

Ingela Hasselqvist-Ax/Johan Herlitz

SAMS-studien

Moderator: Fredrik Hegg

Henrik Carlsson & Henrik Lidberg

Pågående dödligt våld

KMC har bjudit in "bekanta namn" från Socialstyrelsen och Polismyndigheten på nationell nivå för att fördjupa dialogen inom området.

Moderator: Rikard Lundin

Björn Skoglund
E-call / SOS

Moderator: Håkan Klementsson

Ida Åkesson & Daniel Vasilcin

Hygien och smitta på väg

Moderator: Anita Danielsson

 
 
12.00-13.15

Lunch/mässbesök

Lunch/mässbesök

Lunch/mässbesök
 

Flisas Årsmöte

Lunch i samband med mötet.

OBS! Konferensrum 18

Lunch/mässbeök

13.15-14.45

Anne Kristine Bergem
Barn som anhörig vid svår händelse

Moderator: Fredrik Hegg

 

 

Anna-karin Hultman, Magnus Lindström
Avancerad Räddning skåne

Moderator: Mats Kraft

Pom Sandhagen / RFSL
Diskrimenering och bemötande i vården

Moderator: Niklas Åkermo

Thomas Ragnarsson 
Workshops för Enhetschefer

Moderator: Rikard Joneman

 

 
 
14.45-15.30 Fika/mässbesök Fika/mässbesök Fika/mässbesök Fika/mässbesök
15.30-16.15

Ulf H Fröberg
Ambulanspersonalens Rättsliga skydd

Moderator: Helena Östblom

 

Erik Nordhall, Britt-Inger Saveman & Ulrika Bergström
Nationell kunskapsnod för C-händelser

Moderator: Rikard Joneman

Åsa Högstedt
SMS-livräddning

Moderator: Mats Kraft

 

Daniel Lilja
workshops för verksamhetschefer

 

 
16.30-17.45

Tommy Carnebo Säkert arbete på väg

Moderator: Mats Kraft

Arne J Olofsson & Marcus Anundi 

Pre-HAST & VP-stroke

Moderator: Annika Victoren Åström

Agneta Petersson
Hot & våld

Moderator: Helena Östblom

INSTÄLLT

Inger Sjögren

Forensisk omvårdnad, spårsäkring inom ambulanssjukvården

Moderator: Niklas Åkermo

18.00 Mässan stänger      

 

Bankett i Hall A på Elmia ingång entre Nord

19.00 Vi öppnar upp dörrarna 

19.30 Fördrink i Lobby Nord

20.00 Sittning i Hall A

 

21 september

 

 

Lokal

 

 

Hammarskjöldsalen

Rydbergsalen

08.30-09.15

Malin Bengner 
Ökade smittorisker med nya sjukdomar

Moderator: Annika Victoren Åström

 

Therese Djärv
Traumatiska hjärtstopp i Sverige

Moderator: Anders Andersen

09.15-10.00

Andreas Claesson
Drönare med hjärtstartare

Moderator: Anders Andersen

09.45-10.30 Fika/mässbesök Fika / mässbesök
10.30-12.00

 

Renata Chlumska
äventyrerska

Moderator: Daniel Lilja

12.00-12.30   Avslutning/överlämning till Örebro
12.30 Lunch to go  
     

 

 

Uppdaterad: 2017-09-20
Stefan Gustafsson Dalteg, Ambulanssjukvård gem, Medicinsk vård