Region Jnkpings ln Flisa 2017
plus.rjl.seflisa2017

Preliminärt program

 

19 september

   
         
         
  Lokal      

 

Hammarskjöldsalen

Rydbergsalen

Konferensrum 11

Konferensrum 10

08.30-09.30

Registrering

Fika/mässbesök

     
09.30-10.00 Invigning      
10.00-10.45 Prehospitala priset      
10.45-12.00

Christoffer Lindhe

"Mot alla odds"

12.00-13.15 Lunch/mässbesök Lunch/mässbesök Lunch/mässbesök Lunch/mässbesök
13.15-14.00

Rebecca Popenoe
Att möta någon som inte delar min världsbild

 

Thomas Blomberg, Annica Åström Victoren, Per Örninge, Poul Kongstad
SLAS. behandlingsriktlinjer
Debattör: Peter Jonasson, Annika Metander
Thomas Ragnarsson 
Workshops för Avdelningschefer
Workshops
AED- Nordic
 
 
14.00-14.45 Workshops 
Ortivius
 
14.45-15.30

Fika/mässbesök

Postersession Mässan

 

Fika/mässbesök

Postersession Mässan

Fika/mässbesök

Postersession Mässan

 

Fika/mässbesök

Postersession Mässan

 

 
 
15.30-16.15 Patrik Lindgren
Stockholms Ambulanshelikopter statistikmätning
Jörgen Lundälv 
Risker och krav på körkompetens hos den som kör utryckningsfordon.
Evert Enblom
Rakel i dag och i framtiden - vad innebär det för akutsjukvården?
Åsa Högstedt
SMS-livräddning
 
 
16.15-17.00

Karin Salomonsson Skara/Skövde

Bedömningsbil med särskilt uppdrag

MSB/ Mikael Abbemo & Lars Berzell
Hur klarade rakelnätet händelsen på Drottninggatan i Stockholm 7 April 2017

Per Andersson

Larmcentral i egen regi

 
19.00-20.00

Scenevent Mässan

Prisutdelning

     
20.00 Mässan stänger      

 

17-20 Mingelmiddag i mässan

19-24 Puben öppen. Mattias Linder och Anders Axelsson underhåller.

 

 

20 september

   
  Lokal      

 

Hammarskjöldsalen

Rydbergsalen

Konferensrum 11

Konferensrum 10

08.30-09.15 Thomas Johansson
112-utredningen
Magnus Hagiwara, Hans Thörnkvist
Avancerad prehospital simulering
Annelie Strömsöe
"Hur många liv räddar vi?"( HLR-registeret)
Anna Ask
Önskeambulansen
 
 
09.30-10.00 Fika/mässbesök Fika/mässbesök Fika/mässbesök Fika/mässbesök
 
10.00-11.00  Fredrik Linder
Nya Traumalarmskriterierna
Oscar Henning, Joakim Lundin & Anita Mohall
Enhetligt triagesystem vid allvarlig händelse
Moderator: Rikard Lundin
Katarina Bohm
ÅSA lll -studien
Anita Danielsson
Terrorkort / Antagonistisk händelse
 
 
 
11.00-12.00 Björn Skoglund
E-call / SOS
Henrik Carlsson & Henrik Lidberg
Pågående dödligt våld
Moderator: Rikard Lundin
Daniel Lilja m.fl
kvalitetesregistret
Inger Sjögren
Forensisk omvårdnad och spårsäkring inom ambulanssjukvården
 
 
12.00-13.15 Lunch/mässbesök Lunch/mässbesök Lunch/mässbesök
Flisas Årsmöte
Lunch/mässbeök
13.15-14.45 Jeanette Ohlsson
Kulturmöten i vården
Anne Kristine Bergem
Barn som anhörig vid svår händelse
Pom Sandhagen / RFSL
Diskrimenering och bemötande i vården
Anna-karin Hultman, Magnus Lindström
Avancerad Räddning skåne
 
 
14.45-15.30 Fika/mässbesök Fika/mässbesök Fika/mässbesök Fika/mässbesök
15.30-16.30

Magnus Bjärbo
Barn som anhörig -  ambulanssjukvården Hallland

Susanne Börsbo Barn som anhörig - Ambulanssjukvården Jönköping

Johan Björklund Barn som anhörig -Ambulanssjukvården/räddningstjänst Dalarna

 

Ulf H Fröberg
Ambulanspersonalens Rättsliga skydd
Erik Nordhall m.fl.
Nationell kunskapsnod för C-händelser
Daniel Lilja
workshops för verksamhetschefer
 
16.30-17.15 Robin Hoffman/ Johan Herlitz
Detox-studien
Agneta Petersson
Hot & våld (falk)

Arne J Olofsson

PREHAST & VP-stroke

Tommy Carnebo

samordnare kommunikationsolyckor, Räddningstjänsten Södertörn

17.15-18.00 Ingela Hasselqvist-Ax / Johan Herlitz
SAMS -studien
   
       
         
       

 

20.00 Bankett på Elmia

 

21 september

 

     
 

Lokal

 

 

Hammarskjöldsalen

Rydbergsalen

08.30-09.15

Malin Bengner 
Ökade smittorisker med nya sjukdomar

 

Therese Djärv
Traumatiska hjärtstopp i Sverige
09.15-10.00 Andreas Claesson
Drönare med hjärtstartare
09.45-10.30 Fika/mässbesök Fika / mässbesök
10.30-12.00 Renata Chlumska
äventyrerska
 
12.00-12.45 Avslutning/överlämning till Örebro  
13.00 Lunch to go  
     

 

 

Uppdaterad: 2017-06-25
Stefan Gustafsson Dalteg, Ambulanssjukvård gem, Medicinsk vård