Region Jnkpings ln Flisa 2017
plus.rjl.seflisa2017

 

 

19 september

   
  Lokal      

 

Hammarskjöldsalen

Rydbergsalen

Konferensrum 11

Konferensrum 10

08.30-09.30

Mässan öppen Registrering

Fika

 

 

 

 
09.30-10.00 Invigning      
10.00-10.45 Prehospitala priset      
10.45-12.00

Christoffer Lindhe

"Mot alla odds"

Moderator: Daniel Lilja

12.00-13.15 Lunch/mässbesök Lunch/mässbesök Lunch/mässbesök Lunch/mässbesök
13.15-14.00

Rebecca Popenoe
Att möta någon som inte delar min världsbild

Moderator: Helena Östblom

Thomas Blomberg, Annica Åström Victoren, Per Örninge, Poul Kongstad
SLAS. behandlingsriktlinjer
Debattör: Peter Jonasson, Annika Metander

Thomas Ragnarsson 
Workshops för Avdelningschefer

Moderator: Fredrik Hegg

Workshops
AED- Nordic
 
 
14.00-14.45 Workshops 
Ortivius
 
14.45-15.30

Fika/mässbesök

Postersession Mässan

 

Fika/mässbesök

Postersession Mässan

Fika/mässbesök

Postersession Mässan

 

Fika/mässbesök

Postersession Mässan

 

 
 
15.30-16.15

Patrik Lindgren
Stockholms Ambulanshelikopter statistikmätning

Moderator: Daniel Lilja

 

 

Jörgen Lundälv 
Risker och krav på körkompetens hos den som kör utryckningsfordon.

Moderator: Rikard Joneman

Evert Enblom
Rakel i dag och i framtiden - vad innebär det för akutsjukvården?

Moderator: Fredrik Hegg

Åsa Högstedt
SMS-livräddning

Moderator: Mats Kraft

 
 
16.15-17.00

Tommy Snögren & Andreas Ullgren

Bedömningsbil med särskilt uppdrag

Moderator: Rikard Joneman

Mikael Abbemo & Lars Berzell
Hur klarade rakelnätet händelsen på Drottninggatan i Stockholm 7 April 2017

Moderator: Fredrik Hegg

Per Andersson

Larmcentral i egen regi

Moderator: Mats Kraft

 

19.00-20.00

Scenevent Mässan

Prisutdelning

     
20.00 Mässan stänger      

 

17-20 Mingelmiddag i mässan

19-24 Puben öppen. Mattias Linder och Anders Axelsson underhåller.

 

 

20 september

   
  Lokal      

 

Hammarskjöldsalen

Rydbergsalen

Konferensrum 11

Konferensrum 10

08.30-09.15

Thomas Johansson
112-utredningen

Moderator: Daniel Lilja

Magnus Hagiwara, Hans Thörnkvist
Avancerad prehospital simulering

Moderator: Rikard Joneman

Annelie Strömsöe
"Hur många liv räddar vi?"( HLR-registeret)

Moderator: Annika Victoren Åström

Anna Ask
Önskeambulansen

Moderator: Helena Östblom

 
 
09.30-10.00 Fika/mässbesök Fika/mässbesök Fika/mässbesök Fika/mässbesök
 
10.00-11.00

 Fredrik Linder
Nya Traumalarmskriterierna

Moderator:Annika Victoren Åström

Oscar Henning, Joakim Lundin & Anita Mohall
Enhetligt triagesystem vid allvarlig händelse

Moderator: Rikard Lundin
 

Katarina Bohm
ÅSA lll -studien

Moderator: Marcus Granath

Ingela Hasselqvist-Ax/Johan Herlitz SAMS-studien

Moderator: Fredrik Hegg

 

 

 

 

 
 
 
11.00-12.00

Björn Skoglund
E-call / SOS

Moderator: Håkan Klementsson

Henrik Carlsson & Henrik Lidberg
Pågående dödligt våld

Moderator: Rikard Lundin
 

Daniel Lilja m.fl
kvalitetesregistret

 

Robin Hoffman/Johan Herltiz Detox-Studien

Moderator: Fredrik Hegg

 

 
 
12.00-13.15 Lunch/mässbesök Lunch/mässbesök Lunch/mässbesök
Flisas Årsmöte
Lunch/mässbeök
13.15-14.45

Jeanette Ohlsson
Kulturmöten i vården

Moderator: Annika Victoren Åström

Anne Kristine Bergem
Barn som anhörig vid svår händelse

Moderator: Lenita Petersson

Pom Sandhagen / RFSL
Diskrimenering och bemötande i vården

Moderator: Niklas Åkermo

Anna-karin Hultman, Magnus Lindström
Avancerad Räddning skåne

Moderator: Mats Kraft

 
 
14.45-15.30 Fika/mässbesök Fika/mässbesök Fika/mässbesök Fika/mässbesök
15.30-16.15

Anna Ardevi & Anni Juhlin

Antagonistisk händelse / terrorkort

Moderator: Rikard Lundin

 

Ulf H Fröberg
Ambulanspersonalens Rättsliga skydd

Moderator: Helna Östblom

Erik Nordhall & Ulrika Bergström
Nationell kunskapsnod för C-händelser

Moderator: Rikard Joneman

 

Daniel Lilja
workshops för verksamhetschefer

 

 
16.30-17.45

Tommy Carnebo Samordnare kommunikationsolyckor Räddningstjänsten Södertörn

Moderator: Mats Kraft

Agneta Petersson
Hot & våld (falk)

Moderator: Helena Östblom

Arne J Olofsson

PREHAST & VP-stroke

Moderator: Annika Victoren Åström

Inger Sjögren Forensisk omvårdnad, spårsäkring inom ambulanssjukvården

Moderator: Niklas Åkermo

18.00 Mässan stänger    

 

20.00 Bankett på Elmia

 

21 september

 

 

Lokal

 

 

Hammarskjöldsalen

Rydbergsalen

08.30-09.15

Malin Bengner 
Ökade smittorisker med nya sjukdomar

Moderator: Annika Victoren Åström

 

Therese Djärv
Traumatiska hjärtstopp i Sverige

Moderator: Anders Andersen

09.15-10.00

Andreas Claesson
Drönare med hjärtstartare

Moderator: Håkan Klementsson

09.45-10.30 Fika/mässbesök Fika / mässbesök
10.30-12.00

Renata Chlumska
äventyrerska

Moderator: Daniel Lilja

 
12.00-12.45 Avslutning/överlämning till Örebro  
13.00 Lunch to go  
     

 

 

Uppdaterad: 2017-08-14
Stefan Gustafsson Dalteg, Ambulanssjukvård gem, Medicinsk vård