Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Trygg och säker vård och omsorg

"Jag får den vård och omsorg jag behöver, när jag behöver och där jag behöver".

Det vill vi att Esther, oavsett ålder, ska kunna säga när hon behöver vård och omsorg från flera verksamheter.  Därför arbetar vi hela tiden med att förbättra och hittar nya sätt att samverka.  Det handlar om att ta fram och stödja arbetssätt och skapa trygghet i samband med in- och utskrivning från sjukhus inför ny Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård . Det innebär också att stödja arbetssätt för att skapa trygghet när Esther är hemma. Trygg och säker vård och omsorg organiseras i fyra delprojekt där länets 13 kommuner och Region Jönköpings län ingår.

Arbetet samordnas av en övergripande projektgrupp och rapporterar till Ledningsgrupp för samverkan, Reko.

Workshop om Överenskommelse

10 oktober 2017 träffades ett 60-tal förtroendevalda, chefer och tjänstemän från kommunerna och Region Jönköpings län för att gå igenom gemensamma mål och principer för samverkan. Det blev en intensiv dag med fokus på hur huvudmännen tillsammans ska säkerställa trygg och säker vård och omsorg för de invånare som behöver. Läs mer här.

Dokumentation från workshopen

Maj Rom SKL
Vårdsamordningsprocessen, Anette Claesson, Christina Bråkenhielm-Persson, Göran Runesson
Utkast Överenskommelse Jönköpings län, Ulrika Stefansson

Sammanställning av workshopsdiskussioner
 

Om projektet

Information om projektet

Arbetsmaterial

Kommunikationsplanering

Kontakt

Projektledare
Ulrika Stefansson

Projektgrupp

  • Anette Claesson, MAS Värnamo kommun
  • Lotta Damberg, socialchef Vaggeryds kommun
  • Carina Hellström, projektledare Digitala lösningar
  • Marianne Lillieberg, funktionschef hälso- och sjukvård Jönköpings kommun
  • Marita Sandqvist, utredare, projektledare Vårdsamordning
  • Ulrika Stefansson, utredare, övergripande projektledare Trygg och säker vård och omsorg,
    projektledare Mobila lösningar

Cosmic Link och Messenger

Samordnad vårdplanering i Link

Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2017-11-01
Ulrika Stefansson, Folkhälsa och sjukvård