Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Vårdsamordning – delprojekt inom ”Trygg och säker vård och omsorg”

Trygghet och delaktighet

Processen för samordnad vårdplanering gäller för personer i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården har behov av insatser från socialtjänst och/eller den kommunala hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården.

Syftet med samordnad vårdplanering är att Esther och närstående ska känna trygghet vid in- och utskrivning från sjukhus och att tidigt påbörja samarbetet och planeringen runt Esther för att skapa en trygg och säker hemgång utan onödiga dröjsmål.  Esther deltar i planeringen som utgår från Esthers behov och vad som är viktigt för Esther.

Uppdragsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning "Trygg och säker vård och omsorg" RJL 2016/784 (pdf)

Projektdirektiv

Projektdirektiv Vårdsamordning (pdf)

Projektplan

Projektplan Vårdsamordning (pdf)

Samordnad vårdplaneringsprocess (SVPL)

Process giltig från 27 april 2017

Processbild (ppt)

Rutinbeskrivning till processbild (doc)

Process giltig från januari 2018

Processbild och rutin

A3

A3 Vårdsamordning

Resultat

Värdekompass Vårdsamordning

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan Vårdsamordning (pdf)

Tidplan

Tidplan Vårdsamordning (xls)

Pilot i Nässjö from 16 oktober 2017

Pilot i Nässjö, start 171016. Piloten arbetar efter den nya samordnade vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning från sjukhus enl. ny lag 2018. Breddinförande planeras till 15/1-2018, piloten pågår fram tills dess.

Avstämningsmöte med statustavlan genomförs varje torsdag kl 15:00
Ring xxx-xxx xx xx, ange kod: xx. Första Call-in 19 oktober 2017.

Statustavla för avstämningar/call in hösten 2017

Översikt samordnade vårdplaneringsmöten 2017

Presentation och fördjupning 

Presention Vårdsamordning (ppt)

Nationella utredningar, rapporter, artiklar m.m.

Kommunikationsplan för Trygg och säker vård och omsorg (inloggning)

Kontakt

Projektledare
Marita Sandqvist
Folkhälsa och sjukvård

Mer information

Projektgruppens arbetsmaterial (inloggning)

Bakgrundsdata

 

Projektgrupp

 • Marita Sandqvist, projektledare
 • Ulrika Ribbholm, utvecklingsledare Qulturum
 • Frida Berenstam, övergripande vårdsamordnare
 • Annica Park, verksamhetschef Gnosjö vårdcentral
 • Göran Runesson, verksamhetschef Nässjö vårdcentral
 • Birgitta Karlsved, enhetschef Rosenhälsans vårdcentral
 • Ann-Sofie Simonsson, controller Bra liv
 • Dzenata Brandic, chefsjuksköterska Värnamo sjukhus
 • Camilla Strid, vårdutvecklare Medicinkliniken Eksjö
 • Joakim Edvinsson, utvecklingschef Medicin ledningsstab
 • Anna-Karin Wixe, tandhygienist allmän tandvård
 • Malin Holmqvist, klinisk farmaci
 • Signe Axelsson, verksamhetsstrateg Psyk/rehab ledningsstab
 • Noomi Carlsson, utredare Barn Folkhälsa/sjukvård
 • Anne-Sofie Lundström, medicinskt ansvarig sjuksköterska Jönköpings kommun
 • Anette Claesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Värnamo kommun
 • Anna-Lena Gunnarsson, områdeschef Bistånd och stöd Gislaveds kommun
 • Christina Bråkenhielm Persson, enhetschef Hälso- och sjukvård Eksjö kommun
 • Karin Olin, myndighetschef Habo kommun
 • Louise Tranmo, överläkare geriatriska kliniken
 • Patricia Herkel, sjuksköterska mobila geriatriska teamet
 • Lovisa von Goes, Hjälpmedelcentralen
Uppdaterad: 2017-07-19
Marita Sandqvist, Folkhälsa och sjukvård