Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Vårdsamordning – delprojekt inom ”Trygg och säker vård och omsorg”

Trygghet och delaktighet

Processen för samordnad vårdplanering gäller för personer i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården har behov av insatser från socialtjänst och/eller den kommunala hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården.

Syftet med samordnad vårdplanering är att Esther och närstående ska känna trygghet vid in- och utskrivning från sjukhus och att tidigt påbörja samarbetet och planeringen runt Esther för att skapa en trygg och säker hemgång utan onödiga dröjsmål.  Esther deltar i planeringen som utgår från Esthers behov och vad som är viktigt för Esther.

Uppdragsbeskrivning

Projektdirektiv

Projektplan

Samordnad vårdplaneringsprocess (SVPL)

Giltig från 27/4 2017

 

A3

A3.sida

Resultat

Resultat värdekompass

 

Aktivitetsplan

Tidsplan

Kommunikationsplan

Samordnad vårdplaneringsprocess (SVPL)

Giltig från januari 2018

Presentationer

Nationella utredningar, rapporter, artiklar mm

 

Kontakt

Projektledare
Marita Sandqvist
Folkhälsa och sjukvård

Mer information

Projektgruppens arbetsmaterial (inloggning)

Bakgrundsdata

 

Projektgrupp

 • Marita Sandqvist, projektledare
 • Ulrika Ribbholm, utvecklingsledare Qulturum
 • Frida Berenstam, övergripande vårdsamordnare
 • Annica Park, verksamhetschef Gnosjö vårdcentral
 • Göran Runesson, verksamhetschef Nässjö vårdcentral
 • Birgitta Karlsved, enhetschef Rosenhälsans vårdcentral
 • Ann-Sofie Simonsson, controller Bra liv
 • Dzenata Brandic, chefsjuksköterska Värnamo sjukhus
 • Camilla Strid, vårdutvecklare Medicinkliniken Eksjö
 • Joakim Edvinsson, utvecklingschef Medicin ledningsstab
 • Anna-Karin Wixe, tandhygienist allmän tandvård
 • Malin Holmqvist, klinisk farmaci
 • Signe Axelsson, verksamhetsstrateg Psyk/rehab ledningsstab
 • Noomi Carlsson, utredare Barn Folkhälsa/sjukvård
 • Anne-Sofie Lundström, medicinskt ansvarig sjuksköterska Jönköpings kommun
 • Anette Claesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Värnamo kommun
 • Anna-Lena Gunnarsson, områdeschef Bistånd och stöd Gislaveds kommun
 • Christina Bråkenhielm Persson, enhetschef Hälso- och sjukvård Eksjö kommun
 • Karin Olin, myndighetschef Habo kommun
 • Louise Tranmo, överläkare geriatriska kliniken
 • Patricia Herkel, sjuksköterska mobila geriatriska teamet
 • Lovisa von Goes, Hjälpmedelcentralen
Uppdaterad: 2017-05-18
Marita Sandqvist, Folkhälsa och sjukvård