Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Vårdsamordning

Trygg utskrivning från sluten vård

Syftet med samordnad vårdplanering är att Esther och närstående ska känna trygghet vid in- och utskrivning från sjukhus och att tidigt påbörja samarbete och planering för att skapa en trygg och säker hemgång utan onödiga dröjsmål. Esther deltar i planeringen som utgår från behov och vad som är viktigt för Esther. Processen för samordnad vårdplanering gäller för personer i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården har behov av insatser från socialtjänst och/eller den kommunala hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården.

Arbetet bygger på den nya  Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som träder i kraft 1 januari 2018.

Samordnad vårdplaneringsprocess (SVPL)

Från 27 april 2017

Processbild

Rutinbeskrivning till processbild

Från 15 januari 2018

Processbild

Rutinbeskrivning till processbild (Senast uppdaterad 170918)

A3 - en sammanfattning av delprojektet

A3 Vårdsamordning

Resultat

Eksjö pilotrapport

Värdekompass Vårdsamordning

Tidplan

Tidplan Vårdsamordning 2017 - 2018

Workshop - samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

I november och december anordnas tre workshops i de olika länsdelarna för dig som är medarbetare och som i ditt arbete berörs av den nya utskrivningsprocessen som börjar gälla 15/1 2018. För mer information se inbjudan!

Inbjudan workshops

Material från workshop

Genrep i Nässjö from 16 oktober 2017

Nässjö kommer arbeta efter den nya samordnade vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning från sjukhus enligt ny lag 2018 fram tills breddinförandet som planeras till 15/1-2018.

Avstämningsmöte med statustavlan genomförs varje torsdag kl 15:00
Ring  010-2414444, kod:069647909#, lösenord: 180115#

Statustavla för avstämningar/call in hösten 2017

Översikt samordnade vårdplaneringsmöten 2017

Resultat och erfarenheter t.o.m. 171112

Presentation och fördjupning 

Presention Vårdsamordning (ppt)

Nationella utredningar, rapporter, artiklar m.m.

Kommunikationsplan för Trygg och säker vård och omsorg (inloggning)

Aktivitetsplan, uppdragsbeskrivning, direktiv och projektplan

Aktivitetsplan Vårdsamordning

Uppdragsbeskrivning "Trygg och säker vård och omsorg" RJL 2016/784

Projektdirektiv Vårdsamordning

Projektplan Vårdsamordning

 

 

Kontakt

Projektledare
Marita Sandqvist
Folkhälsa och sjukvård

Mer information

Frågor och svar

Projektgruppens arbetsmaterial (inloggning)

Bakgrundsdata

 

Projektgrupp

 • Marita Sandqvist, projektledare
 • Ulrika Ribbholm, utvecklingsledare Qulturum
 • Frida Berenstam, övergripande vårdsamordnare
 • Annica Park, verksamhetschef Gnosjö vårdcentral
 • Göran Runesson, verksamhetschef Nässjö vårdcentral
 • Birgitta Karlsved, enhetschef Rosenhälsans vårdcentral
 • Ann-Sofie Simonsson, controller Bra liv
 • Dzenata Brandic, chefsjuksköterska Värnamo sjukhus
 • Camilla Strid, vårdutvecklare Medicinkliniken Eksjö
 • Joakim Edvinsson, utvecklingschef Medicin ledningsstab
 • Anna-Karin Wixe, tandhygienist allmän tandvård
 • Malin Holmqvist, klinisk farmaci
 • Signe Axelsson, verksamhetsstrateg Psyk/rehab ledningsstab
 • Noomi Carlsson, utredare Barn Folkhälsa/sjukvård
 • Anne-Sofie Lundström, medicinskt ansvarig sjuksköterska Jönköpings kommun
 • Anette Claesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Värnamo kommun
 • Anna-Lena Gunnarsson, områdeschef Bistånd och stöd Gislaveds kommun
 • Christina Bråkenhielm Persson, enhetschef Hälso- och sjukvård Eksjö kommun
 • Karin Olin, myndighetschef Habo kommun
 • Louise Tranmo, överläkare geriatriska kliniken
 • Patricia Herkel, sjuksköterska mobila geriatriska teamet
 • Lovisa von Goes, Hjälpmedelcentralen
Uppdaterad: 2017-11-22
Marita Sandqvist, Folkhälsa och sjukvård