Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Pilot i Nässjö från och med 16 oktober 2017

Pilot i Nässjö från och med 16 oktober 2017

Statustavla

Status för pilot i Nässjö kommun inför breddinförande av den nya samordnade vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning från sjukhus.

Projektledare
Marita Sandqvist

Samordnare
Erica Kyhlberg

Avstämningsmöten/Call-in

Avstämningsmöte utifrån statustavlan genomförs varje torsdag kl 15:00
Ring 0771-400 800, ange kod: 7283. Första Call-in 19 oktober 2017.

Deltagare

Representant

Uppdaterad

Magkänsla

Följer plan

Aktuella frågor/rapporter

Nässjö kommun

 

 

 

 

 

Funktionshinderomsorg

         

Hemsjukvården

 

 

 

 

 

Hemtjänst/SÄBO

 

 

 

 

 

Myndighetsutövning

 

 

 

 

 

Vårdcentraler

 

 

 

 

 

Bräcke diakoni Nyhälsan

 

 

 

 

 

Nässjö Läkarhus

Malin Lundberg Malin Linnér

 

 

 

 

Nässjö vårdcentral

         

Bodafors Vårdcentral

         

Slutenvården

 

 

 

 

 

Kirurgkliniken

         

Ortopedkliniken

         

Medicin- och geriatrikkliniken

 

 

 

 

 

Psykiatriska kliniken

 

 

 

 

 

 

   

Symboler

 
Magkänsla just nu grönljusgröngulorangeröd
Följer plan grön Går bra, följer plan
  orange Går framåt men har förseningar eller hanterbara problem
  röd Går dåligt, inga framsteg, riskerar att inte uppfylla målen
     

Milstolpar

Milstolpe/aktivitet Kommentar
2017-10-26 Ledningsgrupp kl 14-16  
2017-12-04 Ledningsgrupp kl 14-16  
2018-01-08 Ledningsgrupp kl 14-16  
   

 

Uppdaterad: 2017-09-18
Marita Sandqvist, Folkhälsa och sjukvård