Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Genrep i Nässjö från och med 16 oktober 2017

Genrep i Nässjö från och med 16 oktober 2017

Statustavla

Status för genrep i Nässjö kommun inför breddinförande av den nya samordnade vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning från sjukhus.

Projektledare
Marita Sandqvist

Samordnare
Erica Kyhlberg

Avstämningsmöten/Call-in

Avstämningsmöte utifrån statustavlan genomförs varje torsdag kl 15:00
Ring 010-2414444, kod:069647909#, lösenord: 180115#  Nästa Call-in: 23 november 2017.

Deltagare

Representant

Uppdaterad

Magkänsla

Följer plan

Aktuella frågor/rapporter

Nässjö kommun

 

 

 

 

 

Hemsjukvården

Janni Jaldemark/ Sandra Rosell

 

17-11-23

ljusgrön

grön

  • Tycker det flyter på bra, tycker dock att det är ofta som man inte får svar på sina frågor ifrån slutenvården.

Rehab

  • Kalla de professioner som patienten är i behov av

  • Var tydlig i kommunikationen. Undvik uttryck så som att patienten eventuellt är i behov av …

  • Stor risk att missa viktig information pga att det är så mycket kommentarer.

  • Kan vi sprida synpunkterna från ”Call in” bättre? Vi på rehab upplever inte att det sker någon förbättring.

 

Hemtjänst/SÄBO

Alexandra Le

17-11-15

ljusgrön

grön

  •  

 

Myndighets-utövning

Pia Tjäderborn

 

17-11-23

gul

orange

  • Det är viktigt att Esther får med sig den utskrivna vårdplanen när hon lämnar sjukhuset. Tryggt för Esther att se vad som är planerat samt att hon har möjlighet att reagera i tid om det är något som Esther tycker inte stämmer överens med vad som man har pratat med henne om.

Vårdcentraler

 

 

 

 

 

Bräcke diakoni Nyhälsan

Elisabet Olsson

2017-11-22

ljusgrön

grön

Flyter på. Det som jag reflekterat över i Link är att ibland vet man inte om patienten gått hem. Det står inte uttryckligen.

Kan inte delta i call in 23/11 pga vpl.

Nässjö Läkarhus

Malin Lundberg Malin Linnér

2017-11-22

ljusgrön

grön

Det går bättre och bättre men det märks överlag att det är högtryck i patientflödet i vården överlag.

Nässjö vårdcentral

Susanne Bergander

2017-11-23

ljusgrön

grön

Tycker att det tar lång tid att få svar på frågor från slutenvården.

Tanken är väl ändå inte att vi ska vårdplanera när patienten är på särskilt boende. Beslut och verställigheten på kommunen är redan klar. De har särskilda sköterskor och läkare kopplade till enheten. Vårdplanering sker ju hela tiden på boendet.

 

Bodafors Vårdcentral

Pernilla Mårtensson

Cecilia Persson

2017-11-22

ljusgrön

grön

 

Hade fyra vårdplaneringar förra veckan.

En var inte bra eftersom patienten inte var kontaktbar men läkare ville ha vårdplanering.

Vid ett tillfälle kallades inte hemsjukvården trots att kommunens planerare undrade och patienten var palliativ.

 

 

Slutenvården

Annika Fransson

 

 

 

 

Kirurgkliniken

Ulrika Parmö

17-11-22

grön

grön

Påminner om att använda frasminne plantid och att skicka iväg planerad vårdtid inom 24 timmar. Kan ej delta i telefonmötet under morgondagen pga APT. Morgontid fungerar bättre för mig.

Kvinnokliniken

Maria Christensson

171114

grön

grön

Ingen patient från Nässjö denna vecka. Vi är nöjda med processen vid de tillfälle vi haft.

Ortopedkliniken

Britt Leandersson

17-11-22

 

grön

grön

Fungerar bra. 

Medicin- och geriatrikkliniken

Camilla Strid

17-11-21

gul

orange

Mycket fungerar bra och vi ser positivt på att vi tillsammans sätter processen. 

I nuläget har vi dock ett stort patienttryck på kliniken som genererar överbeläggningar. Hög vårdtyngd totalt sett. Tyvärr ser vi att vi då tappat lite i våra rutiner. Vi sätter inskrivningsorsak men tappar delvis rutinen för att sätta planerad vårdtid (pga mindre strukturerade medicinska vårdplaner). Påminner gärna och vi bevakar internt dagligen.

Osäkerhet om/när kallelse SVPL skall göras finns fortsatt hos ssk på kliniken. Rekommendera gärna kallelse när frågor om insatser sker via meddelandefunktionen från kliniken där ni (VS/ kommun) ser att det vore relevant.

SVPL broschyren som vi gjort i lokalt VPL teamet används i nuläget inte på kliniken. Påminnt och delat ut nya ex då vi saknar en regionsövergripande broschyr till Esther och närstående i nuläget. Detta då vi ser att patienter tvekar om önskemål/ insikt om behovet av SVPL och att flera patienter ändrar sig sent i vårdförloppet (hänt i samband med utskrivning). Vi behöver ge bättre information/ förberedelser till Esther. När kommer regionens broschyr?

Ibland finns både en dokumenterad SIP i Cosmic och en vårdplan i LINK när Esther skall gå hem från sjukhuset. Skall hen ha bägge med sig? Båda skrivs varierat som en professionsdokumentation och som en beskrivning av beslut till Esther. Ibland är det blandat språk. Vi behöver tillsammans jobba för att förbättra språket.

Vi kan tyvärr inte delta i call in torsd pga av utvecklingsdag för kliniken. Skulle fungera om tiden ändras till morgonen.

Psykiatriska kliniken

Helena Fager

17-11-21

grön

grön

Påminner om att använda frasminne plantid och att skicka iväg planerad vårdtid inom 24 timmar. Påminner också om att vårdplanering skall ske i hemmet i möjligaste mån, men överlag fungerar det bra.

 

   

Symboler

 
Magkänsla just nu gröngulorangeröd
Följer plan grön Går bra, följer plan
  orange Går framåt men har förseningar eller hanterbara problem
  röd Går dåligt, inga framsteg, riskerar att inte uppfylla målen
     

Milstolpar

Milstolpe/aktivitet Kommentar
2017-10-26 Ledningsgrupp kl 14-16  
2017-12-04 Ledningsgrupp kl 14-16  
2018-01-08 Ledningsgrupp kl 14-16  
   

 

Uppdaterad: 2017-11-23
Marita Sandqvist, Folkhälsa och sjukvård