Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Mobila lösningar/team

Projektet syftar till att utforma hållbara mobila lösningar i samverkan i hela Jönköpings län.

Samverkan och arbete över huvudmannagränser är en förutsättning för trygg och effektiv vård och omsorg. I utredningen SOU 2015:20 beskrivs också att mobil och uppsökande verksamhet till målgruppen i deras boende bidrar till att vården blir proaktiv och inte reaktiv.

Esther ska kunna säga: "Jag får den vård jag behöver när jag behöver det och där jag behöver det."

  • Esther känner sig trygg hemma och delaktig i sin vård och omsorg
  • Esther åker bara till sjukhus när det behövs
  • Esther erbjuds god och säker vård på lika villkor i hela länet

Primärvården, den kommunala hälso- och sjukvården och specialistvårdens roll är tillsammans med mobila team/mobila lösningar viktiga komponenter för att personer med omfattande och/eller komplexa behov ska ha bästa möjliga vård och omsorg. 

Presentation projekt Mobila lösningar/team (pdf)

Projektdirektiv

Projektdirektiv Mobila lösningar/team (pdf)

Projektplan

Projektplan Mobila lösningar/team (Word)

A3

A3 Mobila lösningar/team

Resultat

Värdekompass Mobila lösningar/team

Handlingsplan

Handlingsplan Mobila lösningar/team

Kommunikation

Kommunikationsplan för Trygg och säker vård och omsorg

Kontakt

Ulrika Stefansson
Projektledare
Folkhälsa och sjukvård

Susanne Lundblad
Utvecklingsledare
Qulturum

Arbetsmaterial

Projektgruppens arbetsmaterial (inloggning)

Möten

Telefonavstämning

Alla onsdagar 8:15-8:30. Stående Outlook-inbjudan.

Projektgrupp

  • Ulrika Stefansson, projektledare Folkhälsa och sjukvård
  • Susanne Lundblad, utvecklingsledare Qulturum
  • Mats Siljehult, Wetterhälsans vårdcentral
  • Emma Steen, Vårdcentralen Nyhälsan Bräcke diakoni
  • Peter Nilsson, Bra liv, primärvård
  • Ulrika Ribbholm, Vetlanda kommun
  • Cecilia Petersson, Habo kommun
  • Tomas Axén, Jönköpings kommun
  • Lars Svensson, Gislaveds kommun
  • Emma Grundström, Kommunal utveckling
  • David Rydin, Psykiatriska kliniken Värnamo
  • Daniel Gustafsson, Mobila geriatriska team
  • Daniel Florin, Mobila geriatriska team
  • Inger Norrlin, patienterfarenhet
  • Kim Andersson, patienterfarenhet
  • Anders Ström, Palliativ vårdenhet (adjungerad)
  • Joakim Edvinsson, Medicinsk vård (adjungerad)
Uppdaterad: 2017-07-19
Ulrika Stefansson, Folkhälsa och sjukvård