Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Mobila lösningar/Estherteam

Detta projektet syftar till att utforma hållbara mobila lösningar i samverkan i hela Jönköpings län.

Samverkan och arbete över huvudmannagränser är en förutsättning för trygg och effektiv vård och omsorg. I utredningen SOU 2015:20 beskrivs också att mobil och uppsökande verksamhet till målgruppen i deras boende bidrar till att vården blir proaktiv och inte reaktiv.

Esther ska kunna säga: "Jag får den vård jag behöver när jag behöver det och där jag behöver det."

 • Esther känner sig trygg hemma och delaktig i sin vård och omsorg
 • Esther åker bara till sjukhus när det behövs
 • Esther erbjuds god och säker vård på lika villkor i hela länet

Vårdcentralen/Primärvården, den kommunala hälso- och sjukvården och specialistvårdens roll är tillsammans viktiga komponenter för att personer med omfattande och/eller komplexa behov ska ha bästa möjliga vård och omsorg. 

Presentation projekt Mobila lösningar/team (pdf)

Tester

Tester av arbetssätt har genomförts under våren i Vetlanda samt i del av Jönköping och arbetssättet kommer att spridas och vidareutvecklas under hösten. Det blir Gislaved, Habo och Värnamo som startar sina Estherteam under september/oktober. Summering av testerna:

Summering och lärdomar Estherteam 

Bildspel summering test Estherteam jan-april 2017

 

Projektdirektiv

Projektdirektiv Mobila lösningar/team (pdf)

Projektplan

Projektplan Mobila lösningar/team (Word)

A3 - en sammanfattning av delprojektet

A3 Mobila lösningar/team

Resultat

Värdekompass Mobila lösningar/team

Handlingsplan

Handlingsplan Mobila lösningar/team

Kommunikation

Kommunikationsplan för Trygg och säker vård och omsorg

Kontakt

Ulrika Stefansson
Projektledare
Folkhälsa och sjukvård

Susanne Lundblad
Utvecklingsledare
Qulturum

Arbetsmaterial

Projektgruppens arbetsmaterial (inloggning)

Möten

Projektmöten

Projektgrupp

 • Ulrika Stefansson, projektledare Folkhälsa och sjukvård
 • Susanne Lundblad, utvecklingsledare Qulturum
 • Mats Siljehult, Wetterhälsans vårdcentral
 • Emma Steen, Vårdcentralen Nyhälsan Bräcke diakoni
 • Peter Nilsson, Bra liv, primärvård
 • Ulrika Ribbholm, Vetlanda kommun
 • Cecilia Petersson, Habo kommun
 • Tomas Axén, Jönköpings kommun
 • Lars Svensson, Gislaveds kommun
 • Emma Grundström, Kommunal utveckling
 • David Rydin, Psykiatriska kliniken Värnamo
 • Daniel Gustafsson, Mobila geriatriska team
 • Daniel Florin, Mobila geriatriska team
 • Inger Norrlin, patienterfarenhet
 • Kim Andersson, patienterfarenhet
 • Anders Ström, Palliativ vårdenhet (adjungerad)
 • Joakim Edvinsson, Medicinsk vård (adjungerad)
Uppdaterad: 2018-01-23
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion