Region Jnkpings ln Äldre och kultur
plus.rjl.se/aldreochkultur

Artikel om "Dans för dig med Parkinson i Jönköping"

Parkinsonjournalen 2/2015

Kontakt

Katarzyna Filipowicz
dansterapeut
Region Jönköpings län
0707-26 62 91
dansterapeut@gmail.com

Ida-Klara Johansson                                                                            
arbetsterapeut/dansare, Folkhälsosektionen                                                             
Region Jönköpings län
070-590 56 05
ida-klara.johansson@rjl.se

Paula Bergman
folkhälsoplanerare, Folkhälsosektionen
Region Jönköpings län
036-32 42 11
paula.bergman@lj.se

Eva Timén
folkhälsoplanerare, Folkhälsosektionen
Region Jönköpings län
036-32 41 88
eva.timen@lj.se

Uppdaterad: 2016-08-19
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion