Region Jnkpings ln Dans
plus.rjl.se/dans

Dansresearch

Under 2016 kommer kultur och utveckling/dans att genomgöra ett forskningsprojekt DANSResearch tillsammans med Share Music & Performing Arts och Dans och Cirkus Högskolan DOCH/Stockholms Konstnärliga Högskola SKH. Projektet bidra med ökad kunskap om hur vi kan möta olika behov samt främja diskussion och förstärka kunskapsöverföringen inom dansområdet med fokus på kommunikation och funktionsnedsättning, både i länet och nationellt.

Om forskningsprojektet

Projektet vill belysa och lyfta fram frågeställningar och utveckla lösningar för hur personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att både utveckla och använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga i arbete. Samtidigt vill vi undersöka hur dans kan kommuniceras i arbete med dansare med funktionsvariationer med specifikt fokus på kommunikationen mellan medlemmarna i en grupp.

En närstudie av ett konstnärligt arbete som inbegriper olikheter utanför de normer vi oftast ser i dansutbildningar och dansscener. Under projektets gång kommer forskaren Annika Notér Hooshidar att undersöka hur dans kan kommuniceras i arbete med dansare med funktionsvariationer med specifikt fokus på kommunikationen mellan medlemmarna i en grupp. Som teoretisk utgångspunkt för studien används ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv på kommunikation (Kress 2010, Van Leeuwen, 2005, m.fl.) samt kompletterande med teorier om kroppslig kommunikation. 

Share Music & Performing Arts - dance:WORK

Projektet DANSResearch knyter an till ett redan pågående projekt (WORK) som Share Music & Performing Arts har bedrivit sedan 2013. Under 2016 går de in i sin tredje och avslutande fas i projektet. Kultur och utveckling/dans Region Jönköpings län och Stockholms Konstnärligahögskola/DOCH kommer att docka in i projektet med en ingång i att forska kring kommunikation mellan deltagarna (koreograf och dansare) i en grupp med olika funktionsnedsättningar.

Mer information om dance:WORK http://sharemusic.se/sverige/work/

Koreograf

Charlotte Darbyshire leder det koreografiska arbetet i samarbete med Henrietta Hale. Charlotte Darbyshire är en av grundarna av CandoCo Dance Company och var en medlem i kompaniet mellan 1994-1999. Charlotte Darbyshire har djup och lång kunskap i konstnärligt skapande med personer med funktionsnedsättning och har engagerat sig i flera internationella integrering projekt med funktionshindrade och icke-funktionshindrade.

Forskare

Annika Notér Hooshidar är huvudlärare i modern och nutida dans samt högskolelektor i dansinterpretation och i modern och nutida dans på DOCH/SKH. Annika har studerat vid Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet och studerat på avancerad nivå vid pedagogiska institutionen på Stockholms Universitet. Sedan augusti 2010 är Annika doktorand i pedagogik med inriktning dans där. Hon har presenterat sin forskning vid ett flertal konferenser; Nordisk lärarutbildningskonferens 2012, International Conference on Multimodality, London University 2012 och på DOCHs konferens Close Encounters 2012.

Ensemblen

Destiny Johannah Bergvall, Jilda Hallin, Karin Delén och Christina Ohlsson

.

DANSResearch genomförs med resurser från Region Jönköpings län (Kultur och utveckling/dans), ShareMusic och Dans och Cirkushögskolan (DOCH) med stöd av Arvsfonden, Nämnden för konstnärlig forskning, Region Jönköpings län och Kulturrådet.

Kontakt

Camilla Eskel

Publika möten

8 september 2016 kl 15.00 - Öppen repetition, Jönköpings Kulturhus
9 september 2016 kl 11.00 - Work in progress och samtal, Värnamo Gummifabriken
16 september 2016 kl 15.00-  PREMIÄR Stockholm, DOCH sal 10

Redovisningsveckan

Föreställning, samtal, redovisning av forskarrapporten och paneldiskussion.

22 november kl 13.00 - Stockholm, DOCH
23 november kl 18.00 - Jönköping, Länsmuseet
24 november kl 15.00 - Borås, Textilmuseet
25 november kl 11.00 - Värnamo, Gummifabriken

 

Uppdaterad: 2017-06-14
Camilla Eskel, Kultur och utveckling