Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Regiongemensamt introduktions- och utvecklingsprogram (RIU) för nyexaminerade sjuksköterskor

 

 

Är du nyexaminerad sjuksköterska och nyanställd i Regionen Jönköpings län?

Vi vill ge dig en så bra start som möjligt och skapa förutsättningar att växa in i yrkesrollen och känna trygghet och säkerhet i det dagliga arbetet.

Därför erbjuder vi alla nyexaminerade sjuksköterskor som anställs och som har fått sin legitimation de senaste 12 månaderna ett introduktions- och utvecklingsprogram.

Programmet innehåller 20 dagar fördelat på åtta månader och startar vid två tillfällen varje år, februari och september.

 

Programmet består av två delar som samverkar:

  • Professionen
    Exempelvis sjuksköterskans roll och ansvar

  • Kliniska färdigheter
    Olika praktiska moment

 

Syftet är att du som nyanställd sjuksköterska ska få tillfälle att:

  • träna på praktiska moment i simulerad och verklighetsnära miljö, till exempel ABCDE, vitala parametrar/NEWS, provtagningar, skötsel av venösa infarter, sondsättning, sårvård mm.
  • förena teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter
  • förstå och kunna samspela med andra professionsgrupper, vårdsökande person och deras närstående
  • utveckla förmågan att leda och ansvara för omvårdnadsarbetet                                                  

(Länk under Dokument; Ämnesområden och innehåll)

 

Genomförande:

Här genomförs intressanta föreläsningar, praktisk träning i en utmanande och tillåtande miljö samt reflektionstid med erfarna sjuksköterskor och instruktörer som har expertkunskap i olika områden.

Verklighetsbaserade scenarion kommer att tränas i team för att utveckla samarbete, kommunikation och ledarskap.

Tillsammans ges möjlighet "....att lära dig igen, och igen, och igen....

Anmälan görs i lärandekalendern inför varje utbildningstillfälle.
 

Fika och lunch ingår
 

Vid sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro som är i samband med utbildningsdag skall alltid anmälas till Metodikum
på telefon 036-321045 eller 036-321070.

Kontakta

Karin Johansson
Utvecklingsledare RIU
Metodikum
Epost:
Tel: 010-242 10 45

 

Anmälan

Lärandekalendern (nytt fönster)

Schema

Höglandssjukhuset Eksjö (nytt fönster)

Länssjukhuset Ryhov Jönköping (nytt fönster)

Värnamo sjukhus (nytt fönster)

 

Mer information

Ämnesområden och innehåll (nytt fönster)

Presentationer och dokument

Uppdaterad: 2017-05-16
Karin Johansson, Qulturum, Verksamhetsnära funktion