Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Verktygslåda för hygienobservatörer inom slutenvård

Välkomna till höstens hygienobservatörsträffar!

Värnamo sjukhus aula 21 november     13.00-16.00
Höglandssjuhusets aula 22 november   13.00-16.00
Ryhovs aula 23 november                    13.00-16.00
Anmäl er i Lärandekalendern.

Mätning av basala hygienrutiner och klädregler.

Verktyg och instruktioner.

Här hittar du alla instruktioner och blanketter du behöver för att mäta och registrera följsamheten till basala hygienrutiner.

Verktyg och instruktioner

Uppdragsbeskrivning

Filmer

Här finns diskussionsfilmer med olika vårdmoment som underlag för diskussioner och andra filmer av undervisnings- och underhållningskaraktär.

Diskussionsfilmer

Övriga filmer

Affischer

Här hittar du affischer om basala hygienrutinter som du kan skriva ut och sätta upp på din arbetsplats.

Affischer

Bildspel

Här hittar du bildspel du kan visa för dina arbetskamrater till exempel på arbetsplatsträffar. Till några bildspel finns talmanus med tips på vad du kan säga till bilderna.

Bildspel

Tipspromenad

Varje dokument innehåller 12 frågor, tipstalonger och de rätta svaren. Frågorna är inskrivna på enskilda ark, färdiga för att skrivas ut. Det finns även ett dokument i form av en tom mall där du ges möjlighet att ställa sådana frågor som berör just er verksamhet och de situationer som ni ställs inför.

Tipspromenader

Patientfall

Här finns ett antal patientfall att diskutera kring MRB-screening, rumsplacering och vårdhygieniska rutiner. Skriv ut ett blad till dig med facit (röd text) och skriv ut blad till kollegorna utan facit. Skapa gärna patientfall utifrån din verksamhet.

Till patientfallen

Länkar

Här hittar du användbara länkar till vad myndigheter skriver om basala hygienrutiner, utblickar i världen och annan intressant läsning.

Länkar

Kontakt

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska
karoline.johansson@rjl.se
036-32 50 82

Sofia Wetterbrandt
Hygiensjuksköterska
sofia.wetterbrandt@rjl.se
036-32 59 91

Per-Olof Svensson
Hygiensjukskötare
per-olof.svensson@rjl.se
036-32 50 83

Uppdaterad: 2017-10-05
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion