Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Verktygslåda för hygienobservatörer inom öppenvård

Boka vårens hygienobseravatörsträffar redan nu!

24 april 2018 i Värnamo 13.00-16.00
25 april 2018 i Eksjö 13.00-16.00
26 april 2018 i Jönköping 13.00-16.00

Bildspel från träffarna i november 2017 hittar du här:
Agenda, riskfaktorer, workshop
5x5 saker era kollegor behöver veta om vårdhygien

Mätning av basala hygienrutiner och klädregler.

Verktyg och instruktioner.

Här hittar du alla instruktioner och blanketter du behöver för att mäta och registrera följsamheten till basala hygienrutiner.

Verktyg och instruktioner

Uppddragsbeskrivning

Filmer

Här finns diskussionsfilmer med olika vårdmoment som underlag för diskussioner och andra filmer av undervisnings- och underhållningskaraktär.

Diskussionsfilmer

Övriga filmer

Affischer

Här hittar du affischer om basala hygienrutinter som du kan skriva ut och sätta upp på din arbetsplats.

Affischer

Bildspel

Bildspel

Tipspromenad

Varje dokument innehåller 12 frågor, tipstalonger och de rätta svaren. Frågorna är inskrivna på enskilda ark, färdiga för att skrivas ut. Det finns även ett dokument i form av en tom mall där du ges möjlighet att ställa sådana frågor som berör just er verksamhet och de situationer som ni ställs inför.

Tipspromenader

Patientfall

Här finns ett antal patientfall att diskutera kring MRB-screening, vårdhygieniska rutiner, om patienten kan vänta i väntrum. Skriv ut ett blad till dig med facit (röd text) och skriv ut blad till kollegorna utan facit. Skapa gärna patientfall utifrån din verksamhet.

Till patientfallen

 

Länkar

Här hittar du användbara länkar till vad myndigheter skriver om basala hygienrutiner, utblickar i världen och annan intressant läsning.

Länkar

Kontakt

Sofia Wetterbrandt
Hygiensjuksköterska
sofia.wetterbrandt@rjl.se
010-24 25991

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska
karoline.johansson@rjl.se
010-24 25082

Per-Olof Svensson
Hygiensjukskötare
per-olof.svensson@rjl.se
010-24 25083

Uppdaterad: 2017-12-15
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion