Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Mätningar av basala hygienrutiner och klädregler. Verktyg och instruktioner.

 

MOA. Användarhandbok.

Användarhandboken.pdf

Observatörsinstruktioner för basala hygienrutiner och klädsel vid patientnära kontakt.

Observatörsinstruktioner.pdf

Observationsblankett för basala hygienrutiner och klädregler.

Observationsblankett

Observationsblankett, exempel på ifylld blankett.

Observationsblankett, exempel.pdf

Självskattningsblankett för BHK

Självskattningsblankett

Exceldiagram för att visa resultat från mätningar av basala hygienrutiner och klädregler.

Exceldiagram

Så här använder du exceldiagrammet.pdf

 

 

Uppdaterad: 2016-09-30
Per-Olof Svensson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion