Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Länkar

Vårdhandboken. Basala hygienrutiner.

Vårdhandboken

Socialstyrelsen SOSFS 2015:10. Författning om basala hygienrutiner, meddelandeblad med mer information samt frågor och svar om författningen.

Författning

Meddelandeblad

Frågor och svar

Engelsk version av författningen

WHO. Clean Care is Safer Care. Världshälsoorganisationens världsomspännande kampanj för rena händer.

Clean Care

Handskguide för Region Jönköpings län

Handskguide

Uppdaterad: 2016-12-09
Per-Olof Svensson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion