Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

teamträning på neonatalavdelninegn

CEPS - återupplivning av nyfött barn - simulerat patientfall med videofilmning 

En av de praktiska simuleringsövningar som görs nu på Metodikum är det som kallas CEPS - Center for Education in Pediatric Simulator. Det är neonatalavdelningen som har en övning som handlar om att återuppliva nyfött barn. För det använder man ett simulerat patientfall och videofilmning.

Förbättrar teamarbete och omhändertagande
Nyfödda barn med asfyxi kräver ett snabbt och säkert omhändertagande för att minska risken för organskador och framtida handikapp. Med hjälp av ett simulerat patientfall med docka kan man förbättra teamarbetet och därmed omhändertagandet av ett nyfött sjukt barn.

Metod:

Videofilmning med genomgång vid omhändertagande av ett simulerat patientfall (docka) med oväntad asfyxi. Efterföljande teoretisk debriefing och genomgång enligt CASE-metoden avseende orsaker till intra- och extrauterin asfyxi samt genomgång av olika yrkesgruppers arbetsuppgifter inom behandlande team.

Mål:

  • Att stärka teamarbete genom att personalen känner ökad trygghet och får ökad kompetens.
  • Att involvera all personal, studerande på neonatalvårdsenheten samt läkare och läkare under utbildning, som arbetar med nyfödda barn i akuta situationer.

Kontakt

Karina Wahl
Barnsjuksköterska Neonatalvårdsenheten
E-post:

Uppdaterad: 2016-10-05
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion