Region Jnkpings ln Kontakt och support
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Utbildningsmiljö av Senior alert

 

1. Klicka på länken: https://utbildning.ucr.uu.se/senioralert

2. Logga in med

  • Användarnamn: senioralert

  • Lösenord: senioralert

I testmiljön kan du se och testa den funktionalitet som hittills är framtagen för Senior alerts nya plattform. Testmiljön är inte kopplad till det riktiga registret och inga uppgifter lagras utan de raderas varje dygn.

För tillfället finns bara Norton, MNA, DFRI och ROAG som bedömningsinstrument. De andra instrumenten kommer inom kort.

Kort introduktion 2.0

Vid tillfälligt hög belastning i testmiljön kan den vara instabil. Loggas du ut så prova att åter logga in och byt gärna Testenhet.

Vid problem kontakta i första hand Kicki Malmsten via mejl

Epost:  

Telefon: 0767-232004

Uppdaterad: 2017-05-08
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion