Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Konferenser

Inspirationsdagar  2018

Senior alert håller Inspirationsdagar 10 april och 23 oktober 2018.

Båda tillfällena hålls på i Stockholm i samverkan med SKL. Mer information kommer.

 


Inspirationsdagen 11 oktober

 

Senior alert vill tacka alla medverkande och SKL

för en lyckad Inspirationsdag i Stockholm!

 

Dokumentationen och bildspel från Inspirationsdagen hittar du i länkarna nedan.

Eva Estling - Patientens övergångar

Maj Rom - Att leda och inspirera 

Ann Johansson - Säker vård och omsorg

Anna Trinks och Kicki Malmsten -Att leda och inspirera via sina resultat

Annika Nordin - Ny forskning baserat på Senior alert

Åsa Larsson Ranada - Om COPM

Josephine Garpsäter - Om implementering av Senior alert i SUndbybergs Stad

 

 


 

 

Uppdaterad: 2017-12-07
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion