Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Konferens

Inspirationsdagar Senior alert, våren 2017

 

Torsdag 8 juni

Inspirationsdag Senior alert, torsdag 8 juni 2017
För Chefer, personer med lednings- och utvecklingsansvar som arbetar med Senior alert inom vård och omsorg.
Plats: Qulturum, Region Jönköpings län.

Tidigare inspirationsdagar

 

Torsdag 30 mars 2017

Inspirationsdag Senior alert, onsdag 30 mars 2017 
För omvårdnadspersonal som arbetar med vårdprevention.
Plats: Qulturum, Region Jönköpings län.

Material från Senior alert inspirationsdag 18 oktober 2016Röster från några deltagare 18 oktober

Film från inspirationsdagen 18:e oktober 2016

Uppdaterad: 2017-05-18
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion