Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

KonferensRöster från några deltagare 18 oktober

Inspirationsdagar Senior alert, våren 2017

Boka i kalendern redan nu!

 

Torsdag 30 mars

Inspirationsdag Senior alert, onsdag 30 mars 2017 
För omvårdnadspersonal som arbetar med vårdprevention.
Plats: Qulturum, Region Jönköpings län.

Torsdag 8 juni

Inspirationsdag Senior alert, torsdag 8 juni 2017
För Chefer, personer med lednings- och utvecklingsansvar som arbetar med Senior alert inom vård och omsorg.
Plats: Qulturum, Region Jönköpings län.

Tidigare inspirationsdag

 

Inspirationsdag 2016

Material från Senior alert inspirationsdag 18 oktober 2016

Film från inspirationsdagen 18:e oktober 2016

Uppdaterad: 2017-01-31
Anette Vernersson, Qulturum, Verksamhetsnära funktion