Region Jnkpings ln Regionbibliotek
www.rjl.se/regionbibliotek

Bibliotekets roll och betydelse i kommunerna för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd

Regionbiblioteket och länets folkbibliotek driver gemensamt ett projekt med fokus på integration, för att utveckla verksamheten för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd.

I projektet ingår regionbiblioteket som paraplyorganisation för åtta olika delprojekt, som också kompletteras med projektet "Silent books", som genomförs enligt en modell som utformats internationellt. Regionbiblioteket ser en koppling till flera av kommunernas egna projekt. Detta förstärker vikten av att barn tidigt ges möjlighet att utveckla sitt språk, vilket är en grundförutsättning för att aktivt ta del av och verka i det demokratiska samhället.

Delprojektbeskrivningarna bildar tillsammans med regionbibliotekets del en helhet; projektet ”Bibliotekets roll och betydelse i kommunerna för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd”

Regionbibliotekets roll är att övergripande stödja delprojekten, ta tillvara erfarenheter och kompetens, följa upp projektet och i dialog skapa förutsättningar för ett fortsatt gemensamt arbete för målgruppen. Regionbiblioteket vill också möjliggöra för olika aktörer att tillsammans med biblioteken bygga nätverk för ett fortsatt samarbete, både lokalt och regionalt.

Spridningskonferens

Den 20 april 2017 arrangerades en konferens i Jönköping, för kunskapsspridning och kontaktskapande för att stimulera till fortsatt verksamhet i form av nya projekt och utvecklingsarbeten.
Konferensen arrangerades av Regionbibliotek Region Jönköpings län i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Svenska Kyrkan.

 

Syfte
Att utveckla bibliotekens roll och hitta nya och långsiktiga former för arbetet med/för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd.

Mål
Att förtydliga bibliotekens roll och betydelse i kommunerna.
Att genom metodutveckling och nätverksbyggande stärka bibliotekspersonalens kompetens.

Projektperiod
September 2016 – december 2017

 

 

 

För mer information:

Katinka Borg, Regionbibliotek Region Jönköpings län


Annhild Ottosson, Regionbibliotek Region Jönköpings län

Delprojekt

Eksjö
- Bokcirkel på lättläst svenska

Gnosjö
- Kulturklubben

Jönköping
- Träffpunkter
- Biblioteksambassadörer
- Unga lär äldre internet

Mullsjö
- Digital samhällsinformation och språkträning för vuxna
- Språkträning genom berättelser och aktiviteter för små barn

Sävsjö
- Mitt liv

Vaggeryd
- Kompetens och kraft – Infofilmer
- Kompetens och kraft – Makerspace

Vetlanda
- Berättelsen bär språket
- Låna en Vetlanda-bo
- Unga vuxna läser

Värnamo
- Låna en Värnamo-bo
- Unga lär äldre
- Språkstimulerande verksamheter för barn
- Bokbussturné till lägerskolor, sommarkollon och HVB-hem

Uppdaterad: 2017-05-12
Christina Alloh, Regionbibliotek Region Jönköpings län