Region Jnkpings ln Regionbibliotek
plus.rjl.se/regionbibliotek

Silent Books

Silent Books innebär att man använder sig av textlösa bilderböcker, utifrån tanken att bildernas inneboende berättarkraft kan överbrygga kulturella och språkliga barriärer. Alla kan ta del av samma berättelser oavsett härkomst och språk. IBBY Sverige är en resurs – de har redan involverat några orter i landet och också tagit fram handboken ”Silent Books – en handbok om textlösa bilderböcker fyllda med berättarkraft”.

I flera av kommunernas integrationsprojekt ser vi att metoden Silent Books kan användas. Nyanlända vuxna och barn får genom Silent Books gemensamt uppleva berättelser och samtala kring dem.

Regionbibliotek Region Jönköpings län prövar metoden under projekttiden i tre kommuner: Jönköping, Mullsjö och Värnamo. För att ta vara på erfarenheterna, sprida och utveckla metoden i länet, erbjuds sedan en kompetensutvecklingsdag för bibliotekspersonal och andra intresserade den 25 augusti 2017.

Projektledare är Elisabeth Magnusson tystaboken@gmail.com

Syfte
Att lägga grunden för en god språkutveckling hos nyanlända barn och visa på betydelsen av de vuxna som läsande förebilder.
Att sprida och utveckla en metod för att nå vuxna och barn med annat modersmål än svenska.

Mål
Att uppmuntra föräldrar att prat-läsa och samtala kring böcker med sina barn.
Att erbjuda kompetensutveckling för bibliotekspersonal.

Målgrupp
Nyanlända vuxna och barn
Bibliotekspersonal

 

Läs mer om Silent Books på ibby.se eller gå med i facebookgruppen Silent Books Sverige.

 

För mer information:
Johanna Billvén, Regionbibliotek Region Jönköpings län
johanna.billven@jonkoping.se

 

Uppdaterad: 2017-05-19
Christina Alloh, Regionbibliotek Region Jönköpings län