Region Jnkpings ln Regionbibliotek
www.rjl.se/regionbibliotek

Silent Books

Silent Books innebär att man använder sig av textlösa bilderböcker, utifrån tanken att bildernas inneboende berättarkraft kan överbrygga kulturella och språkliga barriärer. Alla kan ta del av samma berättelser oavsett härkomst och språk. IBBY Sverige är en resurs – de har redan involverat några orter i landet och också tagit fram handboken ”Silent Books – en handbok om textlösa bilderböcker fyllda med berättarkraft”.

I flera av kommunernas integrationsprojekt som startade hösten 2016, såg vi att Silent Books kunde användas för att nyanlända vuxna och barn gemensamt skulle få uppleva berättelser och samtala kring dem. Regionbibliotek Region Jönköpings län provade metoder kring Silent Books under hösten 2016 och våren 2017 i tre kommuner: Jönköping, Mullsjö och Värnamo. I målgruppen fanns föräldrar och barn i åldrarna mellan 6 månader och 9 år. I högerkanten finns länkar till de olika berättarstunderna.

Hösten 2017 fortsätter vi projektet Silent Books i Taberg (Jönköping), Nässjö och Korsberga (Vetlanda). Nu är målgrupperna vuxna med afasi, ungdomar i gymnasiesärskola och barn i förskoleklass. Öxnehaga bibliotek får inom projektets ram också möjlighet till ett par handledningstillfällen för att sedan starta igång.

Projektledare är Elisabeth Magnusson tystaboken@gmail.com

 

Syftet är att med ett integrations- och/eller tillgänglighetsperspektiv, genom Silent Books ge ingångar till språk och läsning för särskilda målgrupper.

Målet är att medverkande bibliotekarier ska ha lärt sig Silent Books som metod och provat ett reflekterande arbetssätt för att nå särskilda målgrupper i det läsfrämjande arbetet.

 

Läs mer om Silent Books på ibby.se eller gå med i facebookgruppen Silent Books Sverige.

 

För mer information:
Johanna Billvén, Regionbibliotek Region Jönköpings län
johanna.billven@jonkoping.se

 

Uppdaterad: 2017-12-06
Christina Alloh, Regionbibliotek Region Jönköpings län