Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Antibiotikaveckan 2017

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot den globala hälsan och 13–19 november 2017 är det  World Antibiotic Awareness Week – Antibiotikaveckan.

Syftet med den världsomspännande kampanjen är att fler ska bli medvetna om och få större förståelse för problemet samt att sporra till de förändringar som krävs för att säkerställa att antibiotika bara används när det behövs.

Reklam-film

Använd bara antibiotika när det behövs - Det var väl onödigt?!  (nytt fönster, Youtube)

Nationell kampanj

"Skydda antibiotikan": www.skyddaantibiotikan.se

Puffnings*-kort

På akutmottagningarnas och utvalda klinikers läkarexpeditioner kommer små kort med mer utförliga budskap delas ut.

Kortens texter med länkar till vetenskapliga referenser

 

*Från det engelska ”nudging”:  Att genom mjuka styrmedel försöka påverka människor att bete sig på ett visst sätt, utan att begränsa individens möjlighet att välja själv.

Kontakt

Malin Bengnér, Smittskyddsläkare

010-24 223 34

Andreas Lägermo, Strama-koordinator
andreas.lagermo@rjl.se
010-24 259 77

 

Uppdaterad: 2017-11-16
Andreas Lägermo, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion