Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Patientnämnden

Patientnämnder finns i alla regioner och landsting och är fristående från hälso- och sjukvården. Patienter och närstående kan kontakta patientnämnden om de vill ha stöd i samband med att de har synpunkter eller vill klaga på vården.

Patientnämnderna samarbetar med Inspektionen för vård och omsorg. Nämnden ska informera IVO om det finns något som myndigheten behöver granska.

Kontakt

  • Patientnämndens kansli
    010 - 242 42 35
  • Patientnämnden
    Regionens hus
    Box 1024
    551 11 Jönköping

Hänvisa patienter och anhöriga som vill veta mer till

Uppdaterad: 2018-01-23
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion