Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Patientnämnden

Den som inte är nöjd med vården kan vända sig till patientnämnden. Patientnämnden är en opartisk instans som är fristående från vården.

Patientnämnden har inga disciplinära befogenheter utan arbetar som en rådgivande instans mellan vårdgivare och patient. Alla synpunkter som kommer till patientnämnden framförs i avidentifierad form till ansvariga, för att på så sätt höja kvaliteten inom vården.

Patientnämnden behandlar ärenden från sjukvård, kommunal äldrevård, tandvård och privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Jönköpings län.

Ärenden registreras i en databas

Ärenden som kommer till patientnämnden registreras i en databas. För patienten registreras vanligen namn, adress, telefonnummer samt personnummer. Om patienten företräds av ett ombud registreras även dennes namn, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter är sekretessbelagda.

Den som vill ha information om vilka personuppgifter patientnämnden behandlar kan lämna en skriftlig begäran till patientnämnden.

Kontakt

Patientnämndens sekreterare
010 - 242 42 35
patientnamnden@rjl.seMer information

För dig som arbetar i vård och omsorg

Hänvisa patienter och anhöriga som vill veta mer till

Uppdaterad: 2017-08-16
Helena Pellnor, Kommunikation ledning