Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Avvikelser i samverkan

Gemensamma förbättringar
Ledningsgruppen i samverkan har beslutat att göra en särskild satsning kring att avvikelser i samverkan registreras. Syftet med detta är att ledningen snabbare ska kunna åtgärda eventuella systemfel eller otydlighet i tolkning av avtal och överenskommelser. Avvikelsehanteringen i samverkan gäller:

  • Kommunernas hälso- och sjukvård, socialtjänst och förskola/skola 
  • Regionens hälso- och sjukvård

Under 2017 startar utvecklingsarbeten i länsdelarna med att ta fram rutiner för avvikelser i samverkan samt att utveckla redan befintliga rutiner.

Observera att avvikelser i samverkan som skickas till kommunernas e-post lådor måste vara avidentifierade.

Tack för att ni medverkar till förbättringar för medborgarna i Region Jönköpings län!

Mer information finns i dokumenten nedan.

Dokument

Länk till: Avvikelsehantering mellan Regionen och kommunerna i Region Jönköpings län (nytt fönster)

Länk till: Rutiner för registrering (nytt fönster)

Länk till: Avvikelseblankett för kommunen (nytt fönster) 

Bilagor med mailadresser dit avvikelser i samverkan ska skickas

Länk till: Regionens funktionsbrevlådor (nytt fönster)

Länk till: Privata vårdgivare funktionsbrevlådor (nytt fönster)

Länk till: Kommunens e-postlådor (nytt fönster)

 

Rutin för Höglandet

Rutinen beskriver flödet för avvikelser i samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommunens hälso- och sjukvård samt socialtjänst där personuppgifter är en förutsättning för utredning och åtgärder. Den gäller för all personal som är delaktig i samverkan i de sex höglandskommunerna.

Länk: http://2c8.hoglandet.se/avvikelserisamverkan/index.html 

 

 

Kontaktpersoner

Ann Lund (äldre)
Team chef
Kommunal utveckling
Region Jönköpings län

Signe Axelsson (psykiatri/missbruk)
Verksamhetsutvecklare
Region Jönköpings län

010 242 42 04

Marie Rahlén-Altermark (barn)
FoU ledare socialtjänsten
Kommunal utveckling
Region Jönköpings län

Mobil: 0767 715212

Per-Olof Cederquist
Utveckling, IT-centrum
Region Jönköpings län

Tel: 036-326542

 

Uppdaterad: 2018-02-22
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling