Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Arkiv barnbokslut

Barnbokslut 2015 är det första för Region Jönköpings län och bygger på resultat för de olika verksamheterna avseende både kvantitet och kvalitet.

Innehållet i 2015 års rapport präglas av den under verksamhetsåret rådande situationen med ett stort inflöde av flyktingbarn till regionen.

Barnbokslut verksamhetsår 2015, Region Jönköpings län (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-05-04
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion