Region Jnkpings ln Miljösamverkan f
plus.rjl.se/miljosamverkanf

Miljösamverkan nationellt

Miljösamverkan är 14 samverkansorgan i landet som syftar till att effektivisera och stödja myndigheternas miljötillsyn. 

Det är många län som har en regional samverkan kring miljötillsynen. Den regionala samverkan består av kommunernas miljöförvaltningar tillsammans med andra aktörer i länet, vanligen länsstyrelsen, regionförbund/kommunförbund eller landsting/region. Organisationen kan se lite olika ut från län till län. I några fall omfattas två län av samma miljösamverkan.

Utöver regionala miljösamverkan finns Miljösamverkan Sverige. Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsyn och tillsynsvägledning inom miljöbalksområdet. Medverkande aktörer är Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Samarbetet ska öka samsynen mellan länsstyrelserna och ge en mer enhetlig hantering av tillsynsfrågor i landet.

Miljösamverkan nationellt

miljosamverkan.se

miljosamverkansverige.se

Uppdaterad: 2017-01-18
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling